YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

İtalat İzinleri İşlemleri

A-İTALAT KONTROL BELGELERİ

Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.
İtalat izni için aşağıdaki kurumlardan izin alınmak zorundadır;

-Çalışma Bakanlığı İSGÜM Kontrol Belgesi:İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları  tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen bir İzin  belgesidir.

-Enerji Bakanlığı (EPDK) Belgesi :Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen bir İzin Belgesidir.

-Çevre Bakanlığı Kontrol Belgesi:Bazı kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin korunması yönünden uygunluğu için verilen bir belgedir.
Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü taktirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

-Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi:Tarım  Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat İzinlerine İlişkin Tebliğ eki listelerde (Ek-1, Ek-2/A,B,C , Ek-3 , Ek-4/A,B , Ek-5/A,B , Ek-6/A,B , Ek-7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısıdır.

-Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi:Bazı maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi ile belgelenir.
Kontrol belgesi ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur. Altı Ay için düzenlenir.

B-KOZMETİK ÜRÜN İTALAT-ÜRETİM BİLDİRİMLERİ

İthalatını veya üretimini yapacağınız tüm Kozmetik Ürünler (parfüm, şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri vb.) için Sağlık Bakanlığı’na, Kozmetik Bildirim başvurusunun yapılalarak firmanız adına Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi:Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir.

C-KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZİNLERİ

İmalat Sanayinde firmaların ihtiyaçlarına istinaden üretim tesislerinde kullanmak üzere ithal edecekleri “Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatlar” için öncelikle ithalat izni alınması gerekmektedir. Bazı makinelerin ithalatı serbesttir.
Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesi alınması veya bulunması halinde ; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden kullanılmış makineler Yatırım teşvik Belgesine ilave edilerek ithalatı gerçekleştirilebilir.

D-KONTROL BELGESİ KAPSAM DIŞI BELGESİ

İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali talep edilen ürünlerin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen bir izin belgesidir.

E-KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALATI

Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür. Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde ; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Komple Tesis ithalatı yapılabilir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.