KIRSAL KALKINMA HİBELERİ

  2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ BAŞLADI (KKYDP-14)
  KKYDP14 Tarıma Dayalı Yatırımlara Hibe Verilmesi Esasları Belirlendi (*) A- GENEL; Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarımsal üretime yönelik Tarımsal ekonomik yatırımlar, Tarımsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik hibe uygulamaları tebliği  21/11/2020-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal ürün işleme, yeni tesis yapımı, yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuların....
DEVAMI →
  2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları (KKYDP-14)
  KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25) (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama a....
DEVAMI →
  2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar (KKYDP-14)
  KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24) (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt....
DEVAMI →
  2020-2022 HAYVANCILIK YATIRIMLARINA DEVLET HİBESİ
  HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir. (2) Bu Karar; a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlı....
DEVAMI →
  Tarım Ve Hayvancılık Kredileri Uygulama Tebliği (Ziraat Kredileri)
  Bu Tebliğ;   8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na İstinaden düzenlenmiştir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16) (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü....
DEVAMI →
  Düşük Faizli Tarımsal Krediler (Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri)
  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (*) Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar MADDE 1- (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin us....
DEVAMI →
  2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri – KKYDP (Ekonomik Yatırımlar)
  Bu Kararın  Uygulamamasına Yönelik  Tebliğler  21/11/2020-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.  a) Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (KKYDP-14),  b) Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Tebliği (KKYDP-14)   KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; do....
DEVAMI →
  IPARD2 9.Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı (Kırsal Kalkınma)
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11/05/2020 tarihinde Dokuzuncu  Hibe Çağrısı Başvurusu İlana çıkmış bulunmaktadır. (*) BAŞVURU YAPILACAK İLLER: (Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Aydın Balıkesir Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Giresun Hatay Isparta Kah....
DEVAMI →
  2014-2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (İPARD-2)
  IPARD II – 9. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI (11.05.2020)-BKZ!!!… Bu sayfada IPARD-2 kapsamında proje hazırlamak isteyen yatırımcılara yönelik bilgi amaçlı  konular yer almaktadır. IPARD-2 Proje konuları ve nihai yararlanıcıları,  Proje sahibinin başvuru şartları, Uygun harcama yatırım kalemleri, minimum ve maksimum yatırım kapasiteleri ,Destek oranları ve  tutarları, Tedbirlerin ödeme prosedürleri özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yatı....
DEVAMI →
  IPARD2 8.Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı (Kırsal Kalkınma)
  Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25/11/2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. (*) PROGRAMIN KAYNAĞI: Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağ....
DEVAMI →
7 Sayfa 1 12345...»
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.