İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

  YATIRIM DESTEK KREDİSİ
  Yatırım Destek Kredisi – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi (*) Kalkınma Yatırım Bankası tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı sunulmaktadır. Merkez Bankası politika faiz oranı olacak şekilde sabit faiz uygulanan “Yatırıma Destek” TL kredisi ile işletmelerin yatırımları cazip kredi koşulları ile desteklenmektedir. Firma bazında kredi kullanım limiti firmanın statüsüne ve proje na....
DEVAMI →
  Teşvik Belgeli Yatırımlara Merkez Bankası Kredi Desteği
  Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi (*) Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %15.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kalkınmada öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. (Kredi desteğinden yararlanabilecek ek1 ve ek2 sektör listeleri bu sayfanın altında listelenmiştir.....
DEVAMI →
  2020 VERGİ RESİM HARÇ MUAFİYETİ UYGULAMASI
  İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019/9) (*) MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında....
DEVAMI →
  2020 VERGİ RESİM HARÇ MUAFİYETİ KARARNAMESİ
  İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  (*) MADDE 1- 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar”ın başlığı “İhracat, Transit ....
DEVAMI →
  PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ İHRACAT DESTEKLERİ
     Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik olarak ihracat faaliyetlerine başlamadan önce pazar araştırmaları yapmaları ve pazara giriş için hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak yapacakları giderler oransal olarak Ticaret Bakanlığı ‘nca desteklenmektedir. (RG-17/1/2015-29239) Pazar araştırmaları ve pazara giriş desteklerini altı destek başlığı adı altında incelemek mümkünd�....
DEVAMI →
  YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ
  Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla destek kapsamına alınmıştır. (*) Buna Göre; (1) Bakanlıkça görevlendirilen or....
DEVAMI →
  YATIRIM MALI İHRACATÇISINA KREDİ VE SİGORTA DESTEKLERİ
      İhracat Stratejisi çerçevesinde, ihracatçılarımızın ve ülkemizin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak ihracat kredisi ve kredi sigortasının desteklenmesi amaçlanmıştır.(*) 1-Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi, (1) Bu Karar kapsamında, Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliği....
DEVAMI →
  İHRACATA YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET DESTEKLERİ (UR-GE PROJELERİ)
   Bu Desteğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerini, istihdam desteğini ve bireysel danışmanlık programl....
DEVAMI →
  YURT DIŞI TASARIM İHRACAT DESTEKLERİ
  Bu desteğin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme pr....
DEVAMI →
  YURT DIŞI PAZARA GİRİŞ AKREDİTASYONA YÖNELİK İHRACAT DESTEKLERİ
   Bu desteklerin amacı, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Dest....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.