HAKKIMIZDA

Özel sektördeki yerli ve yabancı firmalarımızın, kamu tarafından sağlanan;
teşvikler, hibeler, muafiyetler, destekler, izinler vb.konularda yeterli, sağlıklı ve sürekli bir bilgi birikimine sahip olmadığından çeşitli kayıplar ve sorunlarla karşılaştıkları gözlemlenmiş ve ULUSAL MÜŞAVİRLİK olarak öncelikle ve özellikle bu eksikliğin giderilmesi için firmalarımızın teşvik, yatırım, ithalat, ihracat, hibe konularında bilgilendirilmesi ve buna uygun hizmet sunulması hedeflenmiştir.

Yatırımları Planlama, Programlama ve Uygulama safhalarında Teknik, Mühendislik, Hukuki ve Mali konularda  evrensel disiplin dallarının bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda sıralanan bilgi ve donamımların hepsini bir arada bulmak neredeyse mümkün olmadığı gibi bu disiplin dallarından yararlanmak için farklı uzmanlık alanları ile farklı zaman ve mekanlarda çalışmak gerekmektedir. Farklı uzmanlık alanlarının bir ekip ruhu içerisinde olmaması da diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda yatırımcının hem zaman kayıbı olmakta hem de parasal külfetleri artmaktadır. Kaldı ki yatırımı etkileyen en önemli faktör olan yatırım maliyeti, yatırımların uygulama safhasında beklenmedik artı maliyet sürprizlerine karşı yatırım bütçesinin dengesini de bozmaktadır. Müteşebbisin ruhunda var olan en az yatırım maliyeti prensibi, doğru ve tekniğine uygun bir yatırım, yatırımı en kısa sürede gerçekleştirme, yatırımın önünü tıkayacak bürokratik ve hukuki engellerin aşılması, mümkün mertebe teşvik destek ve hibelerden yararlanma gibi faktörlerin gerçekleşmesi ile amacına ulaşmış olacaktır. İşte Ulusal Müşavirlik, yatırımın en başından ve sonuna kadar yatırımcı ile beraber hareket ederek, yatırımın ruhuna uygun bir altyapı donanımına sahip olan deneyimlerini yatırımcı ile ciddiyet ve ahlak normları içerisinde paylaşan, yatırım engellerine çözüm üreten konusunda uzman bir takım tarafından kurulmuştur. Ulusal Müşavirlik kadrosu akademik bir yapıya sahip olup tam bir ekip ruhu içerisinde organize edilmiştir. Bu vesile ile Ulusal Müşavirlik hizmet çıtasını bir adım daha ileriye taşıyarak yatırımcıların  güvenini de kazanmış ve sektöründe en çok tercih edilenler arasında yer almanın mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır.
Ayrıca Hem kamuda hem de özel sektörde bilfiil çalışmamız sebebiyle firmalarımızla kamu kuruluşları arasında sağlıklı ve verimli bir köprü niteliği kazandığımızı düşünüyoruz ki; yıllardır bu sektörde hizmet vermeye devam edebiliyoruz. Şirketimizi sadece hizmet satın almak için değil yalnızca bilgi almak için de rahatlıkla arayabilirsiniz. Hedefimiz, öncelikle sizleri bilgilendirmektir. Çünkü biliyoruz ki; sizin bilgilenmeniz işlerinizin çoğalmasına ve büyümesine sebep olacaktır ki bu da bizimle çalışmak için gereken ilk adımdır.

İşlerinizin yoğun ve kazançlarınızın bol ve bereketli olması dileğiyle…

Saygılarımızla,

ULUSAL MÜŞAVİRLİK