YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

  YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET TEŞVİK KARARLARI
  Bu sayfa bilgi amaçlı olarak, Cumhurbaşkanlığı – Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan proje bazlı  teşvik sistemindeki değişiklik kararnameleri dikkate alınarak sürekli güncelleşmektedir. !!! YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlar�....
DEVAMI →
  CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI (CMP)
  CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) Bu Karar, EK-1’de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel....
DEVAMI →
  Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımları Destekleme Kararı
  CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR  Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (*) (2) Bu Karar, EK-1’de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde....
DEVAMI →
  Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)
  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Makine Sektörü Çağrısı 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilmiştir. Buna Göre; (*) 1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Partalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapılabilmektedir. 2. Başvuru işlemleri Program Partalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek olup, gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme....
DEVAMI →
  2016 TARIMA DAYALI YATIRIM HİBELERİNİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
  KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) (*) MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:2016/37) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “hibeye esas proje tutarını....
DEVAMI →
  Yatırım Projeleri Nasıl Hazırlanır?
  PROJE KAVRAMLARI Proje: Bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek, birbiri ile doğrudan ilişkili faaliyetler kümesine proje adı verilmektedir. Proje çeşitleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Yeni Yatırım Projesi: Tamamıyla yeni bir tesis kurmak amacıyla gerçekleştirilen projedir. 2. Yenileme Yatırım Projeleri: Mevcut ve işleyen sisteme ilişkin üretim araçları yıpranmışsa ve ye....
DEVAMI →
  Serbest Bölge İşlemleri
    SERBEST BÖLGELER : Genel olarak serbest bölgeler ; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Üretici işletmeler....
DEVAMI →
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.