YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teșvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı

Ocak -Aralık Aylarında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı
Breakdown Of Investment Incentive Certificates According To Their Types (January – December)
Rapor Tarihi : 06.01.2012 Report Date : 01.06.2012
Yıllar Komple Yeni Tevsi Diğer Toplam
Years New Investment Expansion Other Total
Belge Sayısı (Adet) Number of Cetificates
2007 2.050 834 632 3.516
2008 2.004 1.079 961 4.044
2009 1.526 747 449 2.722
2010 3.053 960 491 4.504
2011 3.101 1.066 452 4.619
Sabit Yatırım (TL) Fixed Investment (TL)
2007 20.478.261.943 7.249.869.869 2.563.169.698 30.291.301.510
2008 27.417.494.190 4.475.229.653 3.946.524.755 35.839.248.597
2009 23.081.858.695 7.865.490.094 5.775.816.151 36.723.164.939
2010 50.539.973.734 10.304.903.876 5.981.368.445 66.826.246.055
2011 40.908.265.672 12.280.679.004 4.665.540.895 57.854.485.571
İstihdam (Kişi) Employment (Person)
2007 124.656 37.145 16.685 178.486
2008 88.777 38.897 23.636 151.310
2009 65.385 22.083 14.112 101.580
2010 113.740 26.369 18.646 158.755
2011 103.667 23.372 5.086 132.125
Kaynak : Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Source: General Directorate of Incentive
Implementation and Foreign Investment
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.