YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

İHRACATA YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET DESTEKLERİ (UR-GE PROJELERİ)

 Bu Desteğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerini, istihdam desteğini ve bireysel danışmanlık programları kapsam içerisinde yer almaktadır. (*)

Destek Unsurları;
1-İhtiyaç Analizi
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurt Dışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)

Destek Üst Limiti 400.000 ABD Doları
Destek oranı %75

2-Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri
• Dış Ticaret Yönetim
• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
• Markalaşma
• İnovasyon ve Kümelenme
• Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
• Moda ve Tasarım
• Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular

Destek Üst Limiti 400.000 ABD Doları
Destek oranı %75

3-Küme Tanıtım Faaliyetleri
• Küme Web Sitesi tasarımı
• Küme Tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı
• Yazılı ve görsel tanıtımda çıkan küme tanıtımları
• Küme tanıtım filmi hazırlanması
• Küme logosunun tasarlanması
! Yalnızca Türkçe olan veya yurt içine yönelik yapılan tanıtım faaliyetleri desteklenmez.

Destek Üst Limiti 400.000 ABD Doları
Destek oranı %75

4-Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri
• Faaliyet başvurusu ve Ticaret Müşavirliği ile irtibat
• Desteklenen Faaliyetler
Ortak pazar araştırmaları Kurum ziyaretleri Yurt dışı fuar katılımları/ziyaretleri Eşleştirme faaliyeti Küme tanıtım faaliyetleri
• Destek Kapsamındaki Giderler
-Ulaşım giderleri
-Konaklama giderleri
-Tanıtım ve organizasyon giderleri
-Tercümanlık gideri,
-Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
-Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
-Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
-Fuar katılım ücretleri,
-Sergilenecek ürünlerin nakliye gideri.

Destek Üst Limiti 150.000 ABD Doları
Destek oranı %75

5-Alım Heyeti Faaliyetleri
• Desteklenen Faaliyetler
-Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri,
-Tesis ziyaretleri,
-Meslek kuruluşu ziyaretleri.
• Destek Kapsamındaki Giderler
-Ulaşım giderleri
-Konaklama giderleri
-Tanıtım ve organizasyon giderleri
-Tercümanlık gideri,
-Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
-yerlerin kiralama giderleri,
-Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
-Halkla ilişkiler hizmeti gider.

Destek Üst Limiti 100.000 ABD Doları
Destek oranı %75

6-İstihdam Destekleri
• Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, en fazla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesi
• Emsal işveren maliyeti

2 adet Personel destek kapsamında ,Destek oranı %75

7-Bireysel Danışmanlık Destekleri
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı

Destek Üst Limiti 50.000 ABD Doları
Destek oranı %70

———————————–
(*) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.