YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teșvik Belgeli Firmaların Yurt dıșında Montaj Hizmeti Alması Durumunda Muafiyet

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 4/9/2007 tarih ve 87783 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Erenköy Hidroelektrik Santraline hidromekanik ekipman imali, taşınması, işletime konması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Avusturya merkezli Global Hydro Energy GMBH firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında üç adet türbin, üç adet jeneratör, üç adet kelebek valf, üç adet hidrolik birimi, iki adet sayısal türbin kontrol ve izleme sistemi birimi ile yedek parça ve belgelerden oluşan komple hidromekanik ekipman sisteminin kurulması ve inşasının öngörüldüğü ifade edilerek, sistemin montajının denetlenmesi (süpervizörlük hizmeti) amacıyla Global Hydro Energy GMBH firması tarafından görevlendirilecek kendi personeline tarafınızdan yapılacak ödemenin KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendiremeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d  maddesine göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 69 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin 1.1.1. bölümünde; makine ve teçhizatın, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler olduğu, bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi firmaya bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkan olmadığı için, yatırım mahallinde kurulumu gerçekleştirilen makine, teçhizat ve sistemlerin de 13/d maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu uygulamada, yatırım mahallindeki inşaa ve montaj  işleri hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacak, istisna bu unsurlar da dahil toplam bedele uygulanacaktır.

Teşvik belgesinde yer alan makine ve teçhizatların tesliminden sonra yapılan imal ve montaj işleri de dahil toplam bedel üzerinden istisna uygulanması,  ancak, bu unsurlar için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu tutarlar düşülerek sadece makine ve teçhizat için istisna uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, teşvik belgeli yatırım mallarına teslimden ayrı olarak verilen tadil, bakım, onarım, denetleme gibi hizmetler ile başka mükelleflerden alınan kurulum hizmetlerinin istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir.

Buna göre, Kanunun 13/d maddesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşaa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Muktezayı Veren:ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     06/09/2011
Sayı     B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14013-06/-697
Konu:KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşaa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.