YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2011 KIRSAL KALKINMA (IPARD) ÜÇÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRI İLANI BAȘLADI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa fınanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (T’KDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’run Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.10.2011 tarihinde Üçüncü Başvuru Ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafindan destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELIKLI EKSENLERI

Avrupa Komisyonu tarafindan 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kallanmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılac ak-tır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kallanmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBIRLER VE DESTEK BÜTÇESI

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

BAŞVURU YAPILACAK ILLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla
başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 19.12.2011 tarihi saat 09.00dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.01.2012, saat 18.00‘dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detayli bilgiler ve başvuru kuralları= yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (Versiyon 1.1) ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümanlar İl Koordinatörlülderimizden ve www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT

Bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri, ilgili alt tedbirlerin Başvuru Çağrı Rehberlerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Başvuru sahipleri, yatırım sürelerini hesaplarken yatırım sonunda Kurumumuzun talep ettiği resmi belgelerin temini için gerekli süreyi de dikkate almandır.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

Tarım ve Kırsal Kalkınrrıayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlar’ değiştirme hakkım sakli tutar.

İlanen Duyurulur.

———————————————————————————————————————————–

Kaynak:Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.