YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ 9.(DOKUZUNCU) ÇAĞRI BAŞVURULARI (IPARD)

Kırsal Kalkınma hibe desteklerine ilişkin Dokuzuncu Başvuru İlanı 23 Ocak 2013 tarihinde TKDK tarafından duyrulmuştur.

BAŞVURU TARİHLERİ; Başvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.(Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi için baş vuruların son teslim tarihi 26.03.2013, saat 21.00 olarak değiştirilmiştir.)

YATIRIM SÜRELERİ;
Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.
-İki taksitli başvurularda toplam yatırım süresi 10 (on) ayı geçmemelidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ;
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI;
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ;

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri  Toplam
Destek   Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro)
Destek Oranları
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 77.456.162,02 %50-%65
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
Öncelik Ekseni 1 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) 75.274.274,79 50%
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1   (Kırmızı et işleme ve pazarlama
Bütçe Kalemi-2  (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Öncelik Ekseni 3 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 83.752.153,86 50%
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM 236.482.590,67

BAŞVURU YAPILACAK İLLER;

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.(İl yatırım  kalemine göre başvuru tercihi sınırlaması kaldırıldı.)

Kodu Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Afyonkarahisar
Amasya
Balıkesir
Çorum
Diyarbakır
Erzurum
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Kars
Konya
Malatya
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Van
Yozgat
Ağrı*
Aksaray*
Ankara*
Ardahan*
Aydın*
Burdur*
Bursa*
Çanakkale*
Çankırı*
Denizli*
Elazığ*
Erzincan*
Giresun*
Karaman*
Kastamonu*
Kütahya*
Manisa*
Mardin*
Mersin*
Muş*
Nevşehir*
Uşak*
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 Kırsal Turizm
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

* 22 İlden kabul edilen projelerin sözleşme imzalama tarihi, AB Komisyonu’ndan “Yetki Devri Kararı”nın alınma tarihine göre değişiklik gösterebilir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.