YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 GİRİȘİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI

Girişimcilik ve Yenilik Programı 2012 Çalışma Programı:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı(CIP) alt bileşenlerinden 2,1 milyar Avro bütçeli Girişimcilik ve Yenilik Programının(EIP) 2012 Çalışma Programı yayınlanmıştır.

Girişimcilik ve Yenilik Programının 2012 yılı için 19 uygulama tedbiri içermektedir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı yasal dayanağı çerçevesinde belirlenen bütçeli Girişimcilik ve Yenilik Programının altı hedefi temelinde bütçe ve ana eylemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

– KOBİ’lerin başlangıç ve büyüme aşamalarında finansmana erişimlerinin sağlanması ve yenilik faaliyetlerine yatırım yapılması: 182,6 milyon Avro. Bu, 181,6 milyon Avro (eko-inovasyon için 39 milyon Avro dahil) ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından işletilecek olan mali araçları içermektedir;

– Başta sınır ötesi işbirliği alanında olmak üzere KOBİ’lerin işbirliği için elverişli bir ortam yaratılması: 63,3 milyon Avro. Avrupa İşletmeler Ağı‟nın ortakları ile yapılan sözleşmelerin (47,9 milyon Avro) ve bu ağın canlandırılmasının (3,2 milyon Avro) finanse edilmesinin yanı sıra, bütçe açısından öncelikli olanlar, KOBİ’ler için elverişli bir ortamın geliştirilmesine yönelik eylemler (4,2 milyon Avro), Avrupa turizminde rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik (6 milyon Avro) ve KOBİ‟lerin ve Sanatkarların Avrupa Standardizasyonuna Katılımı (2 milyon Avro).

– İşletmelerde her türlü yenilik: 33,8 milyon Avro. Kilit öneme sahip teknoloji ve e-beceriler için 14,5 milyon Avro öngörülmektedir; tasarım girişimleri ve sosyal inovasyon gibi inovasyon kavramının yaygınlaştırılmasına dönük tedbirler için 7,5 milyon Avro ve Ham Maddeler ve Su alanında yenilik ortaklıkları için 3,1 milyon Avro öngörülmektedir. Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası ve Avrupa hizmet yenilik merkezi gibi yenilik analizi ve teşviki de (6,5 milyon Avro) bu hedef kapsamında finanse edilecektir. Son olarak, elektrikli taşıt teknolojilerinin teşviki için 2,3 milyon Avro öngörülmektedir.

– Eko-inovasyon: 39 milyon Avro: ilk uygulama projeleri ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler için 35 milyon Avro, Sürdürülebilir Sanayi Düşük Karbon Programı (SILC) için 3 milyon Avro ve AB Çevre Teknolojileri Doğrulama (ETV) Ön Programı için 1 milyon Avro öngörülmektedir.

– Girişimcilik ve yenilik kültürü: 11,2 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, Erasmus Girişimcilik Programı ve Avrupa KOBİ Haftası gibi girişimciliği (10,2 milyon Avro) teşvik eden eylemlerden oluşmaktadır. Ayrıca, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun teşvik edilmesi (1 milyon Avro) de bu hedef çerçevesinde finanse edilecektir.

– İşletmeler ve yenilikle ilgili ekonomik ve idari reform: 6,3 milyon Avro. Bu hedef kapsamındaki eylemler daha çok, KOBİ performans değerlendirmesi ve iyi uygulamaların izlenmesi ve paylaşılması gibi Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının (SBA) uygulanmasını destekleyen eylemlerden oluşmaktadır (4 milyon Avro). Bu hedef kapsamında yer alan diğer eylemler arasında ise işletme politikası alanında uluslararası işbirliği (1,7 milyon Avro) ve idari yüklere ilişkin çalışmalar yer almaktadır (0,6 milyon Avro).

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.