YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2016 Girişimcilik Destekleri (KOSGEB)

Girişimcilik Destek Programı (*)
Pro
gramın Amacı• Girişimciliğin desteklenmesi

• Girişimciliğin yaygınlaştırılması

• Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, (KOBİ) (**)

• Girişimciler

• İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

B.Yeni Girişimci Desteği,

C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

D.İş Planı Ödülünden oluşur.

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

· KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

·Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

·KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

·Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten;

· Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

· KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

· Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

· İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

-Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

-Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

– Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

– Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

-İşlem süreci sırasıyla; Girişimcilik Eğitimi, İş Planı, Başvuru Sürecini ve onay sonrası Veri tabanına Kayıt işlemini gerçekleştirmiş olmanızla desteklerden yararlanmaya hak kazanmış olursunuz.

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI(%) DESTEK ORANI (%)
(1.    ve 2.Bölge) (***) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000
60 70
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000
İşletme Giderleri Desteği 12.000 Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Geri Ödemesiz Hibe Destek Toplamı 50.000 Girişimciye Girişimciye
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 %80 uygulanır. %90 uygulanır.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

· Belediyeler,

·Üniversiteler,

·Özel İdareler,

·Kalkınma Birlikleri,

·Meslek Kuruluşları,

·Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

 DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2. Bölge) (***) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 750.000 60 70
– Bina Tadilatı 600.000
– Mobilya Donanım 125.000
– İŞGEM Yönetim 25.000
İŞGEM İşletme Desteği 100.000 60 70
– Personel 30.000
– Eğitim, Danışmanlık 50.000
-Küçük Tadilat 20.000

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

• Birinciye 15.000 TL,

•  İkinciye  10.000 TL,

• Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

————————————————-

Kaynaklar;

(*) KOSGEB Girişimcilik Destek Programı

(**) KOBİ Nedir?

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

●  Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosundan herhangi biri 1 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
●  Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
●  Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

(***) 1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)
KOSGEB Desteklenen Sektörlerin Tam Listesini Aşağıdaki Linke Tıklayarak Öğrenebilirsiniz….

 • KOSGEB Desteklenen Girişimcilik Sektörleri
  NACE Kodu Sektör Adı Açıklama
  B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
  05 Kömür ve linyit çıkartılması
  05.1 Taş kömürü madenciliği
  05.10 Taş kömürü madenciliği
  05.2 Linyit madenciliği
  05.20 Linyit madenciliği
  06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
  06.1 Ham petrol çıkarımı
  06.10 Ham petrol çıkarımı
  06.2 Doğal gaz çıkarımı
  06.20 Doğal gaz çıkarımı
  07 Metal cevherleri madenciliği
  07.1 Demir cevherleri madenciliği
  07.10 Demir cevherleri madenciliği
  07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
  07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
  07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
  08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
  08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
  08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
  08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
  08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
  08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
  08.92 Turba çıkarımı
  08.93 Tuz çıkarımı
  08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
  09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
  09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
  09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
  09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
  09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
  C İMALAT
  10 Gıda ürünlerinin imalatı
  10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
  10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
  10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
  10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
  10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
  10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
  10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
  10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
  10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
  10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
  10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
  10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
  10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
  10.5 Süt ürünleri imalatı
  10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
  10.52 Dondurma imalatı
  10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
  10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
  10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
  10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
  10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
  10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
  10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
  10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
  10.81 Şeker imalatı
  10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
  10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
  10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
  10.85 Hazır yemeklerin imalatı
  10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
  10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
  10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
  10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
  10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
  11 İçeceklerin imalatı
  11.0 İçecek imalatı
  11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
  11.02 Üzümden şarap imalatı
  11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
  11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
  11.05 Bira imalatı
  11.06 Malt imalatı
  11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
  12 Tütün ürünleri imalatı
  12.0 Tütün ürünleri imalatı
  12.00 Tütün ürünleri imalatı
  13 Tekstil ürünlerinin imalatı
  13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
  13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
  13.2 Dokuma
  13.20 Dokuma
  13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
  13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
  13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
  13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
  13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
  13.93 Halı ve kilim imalatı
  13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
  13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
  13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
  13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
  14 Giyim eşyalarının imalatı
  14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
  14.11 Deri giyim eşyası imalatı
  14.12 İş giysisi imalatı
  14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
  14.14 İç giyim eşyası imalatı
  14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
  14.2 Kürkten eşya imalatı
  14.20 Kürkten eşya imalatı
  14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı
  14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
  14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
  15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
  15.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması
  15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
  15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
  15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
  15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
  16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
  16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
  16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
  16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
  16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
  16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
  16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
  16.24 Ahşap konteyner imalatı
  16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
  17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
  17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
  17.11 Kağıt hamuru imalatı
  17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
  17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
  17.21 Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
  17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
  17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
  17.24 Duvar kağıdı imalatı
  17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
  18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
  18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
  18.11 Gazetelerin basımı
  18.12 Diğer matbaacılık
  18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
  18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
  18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
  18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
  19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
  19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı
  19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
  19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
  19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
  20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
  20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
  20.11 Sanayi gazları imalatı
  20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
  20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
  20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
  20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
  20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
  20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
  20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
  20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
  20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
  20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
  20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
  20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
  20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
  20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
  20.51 Patlayıcı madde imalatı
  20.52 Tutkal imalatı
  20.53 Uçucu yağların imalatı
  20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
  20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
  21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
  21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
  21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
  22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
  22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
  22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
  22.2 Plastik ürünlerin imalatı
  22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
  22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
  22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
  22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
  23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
  23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı
  23.11 Düz cam imalatı
  23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
  23.13 Çukur cam imalatı
  23.14 Cam elyafı imalatı
  23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
  23.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
  23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
  23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
  23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
  23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
  23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
  23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
  23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
  23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
  23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
  23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
  23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı
  23.51 Çimento imalatı
  23.52 Kireç ve alçı imalatı
  23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
  23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
  23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
  23.63 Hazır beton imalatı
  23.64 Toz harç imalatı
  23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
  23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
  23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
  23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
  23.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
  23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
  23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
  24 Ana metal sanayii
  24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
  24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
  24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
  24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
  24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
  24.31 Barların soğuk çekilmesi
  24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
  24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama
  24.34 Tellerin soğuk çekilmesi
  24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
  24.41 Değerli metal üretimi
  24.42 Alüminyum üretimi
  24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
  24.44 Bakır üretimi
  24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi
  24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi
  24.5 Metal döküm sanayii
  24.51 Demir döküm
  24.52 Çelik dökümü
  24.53 Hafif metallerin dökümü
  24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü
  25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
  25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı
  25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
  25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı
  25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
  25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
  25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
  25.3 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
  25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
  25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  25.5 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
  25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
  25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
  25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
  25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
  25.7 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
  25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
  25.72 Kilit ve menteşe imalatı
  25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı
  25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
  25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
  25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
  25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
  25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
  25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
  26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
  26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
  26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
  26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
  26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
  26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
  26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
  26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
  26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
  26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
  26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
  26.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
  26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
  26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
  26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
  27 Elektrikli teçhizat imalatı
  27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
  27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
  27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
  27.2 Akümülatör ve pil imalatı
  27.20 Akümülatör ve pil imalatı
  27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
  27.31 Fiber optik kabloların imalatı
  27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
  27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
  27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
  27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
  27.5 Ev aletleri imalatı
  27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
  27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
  27.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı
  27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
  28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
  28.11 Motor ve türbin imalatı; hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
  28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
  28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
  28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı
  28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
  28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
  28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
  28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
  28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
  28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
  28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
  28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
  28.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
  28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
  28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
  28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı
  28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı
  28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  28.91 Metalürji makineleri imalatı
  28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
  28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
  28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
  28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
  28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
  28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
  29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
  29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
  29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
  29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
  30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
  30.1 Gemi ve tekne yapımı
  30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
  30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
  30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
  30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
  30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
  30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
  30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
  30.91 Motosiklet imalatı
  30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
  30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
  31 Mobilya imalatı
  31.0 Mobilya imalatı
  31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
  31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı
  31.03 Yatak imalatı
  31.09 Diğer mobilyaların imalatı
  32 Diğer imalatlar
  32.1 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
  32.11 Madeni para basımı
  32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
  32.13 İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı
  32.2 Müzik aletleri imalatı
  32.20 Müzik aletleri imalatı
  32.3 Spor malzemeleri imalatı
  32.30 Spor malzemeleri imalatı
  32.4 Oyun ve oyuncak imalatı
  32.40 Oyun ve oyuncak imalatı
  32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
  32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  32.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
  32.91 Süpürge ve fırça imalatı
  32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
  33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
  33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
  33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
  33.12 Makinelerin onarımı
  33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
  33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı
  33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
  33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
  33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı
  33.19 Diğer ekipmanların onarımı
  33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
  33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
  D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
  35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
  35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
  35.11 Elektrik enerjisi üretimi
  35.12 Elektrik enerjisinin iletimi
  35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı
  35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
  35.2 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
  35.21 Gaz imalatı
  35.22 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
  35.23 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
  35.3 Buhar ve iklimlendirme temini
  35.30 Buhar ve iklimlendirme temini
  E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
  36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
  36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
  36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
  37 Kanalizasyon
  37.0 Kanalizasyon
  37.00 Kanalizasyon
  38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
  38.1 Atıkların toplanması
  38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması
  38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
  38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
  38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
  38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
  38.3 Materyallerin geri kazanımı
  38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
  38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
  39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
  39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
  39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
  F İNŞAAT
  41 Bina inşaatı
  41.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
  41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
  41.2 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
  41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
  42 Bina dışı yapıların inşaatı
  42.1 Kara ve demir yollarının inşaatı
  42.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
  42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı
  42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı
  42.2 Hizmet projelerinin inşaatı
  42.21 Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
  42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
  42.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
  42.91 Su projeleri inşaatı
  42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
  43 Özel inşaat faaliyetleri
  43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
  43.11 Yıkım
  43.12 Şantiyenin hazırlanması
  43.13 Test sondajı ve delme
  43.2 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
  43.21 Elektrik tesisatı
  43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
  43.29 Diğer inşaat tesisatı
  43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
  43.31 Sıva işleri
  43.32 Doğrama tesisatı
  43.33 Yer ve duvar kaplama
  43.34 Boya ve cam işleri
  43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
  43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri
  43.91 Çatı işleri
  43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
  G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
  45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
  45.1 Motorlu kara taşıtlarının ticareti
  45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
  45.19 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
  45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
  45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
  45.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
  45.31 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
  45.32 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
  45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
  45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
  46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
  46.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
  46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
  46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
  46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
  46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
  46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
  46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
  46.17 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
  46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
  46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
  46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
  46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
  46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
  46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti
  46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
  46.3 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
  46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
  46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
  46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
  46.34 İçecek toptan ticareti Alkollü içecek toptan

  ticareti hariçtir.

  46.36 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
  46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
  46.38 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
  46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
  46.4 Ev eşyalarının toptan ticareti
  46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
  46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
  46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
  46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
  46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
  46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
  46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
  46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti
  46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
  46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
  46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
  46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
  46.6 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
  46.61 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
  46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti
  46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
  46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
  46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti
  46.66 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
  46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
  46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
  46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
  46.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
  46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
  46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
  46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
  46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
  46.77 Atık ve hurda toptan ticareti
  46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
  46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
  47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
  47.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
  47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
  47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
  47.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
  47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
  47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
  47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
  47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
  47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
  47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
  47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
  47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
  47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
  47.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
  47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
  47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
  47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
  47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
  47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
  47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
  47.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
  47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
  47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
  47.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
  47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
  47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
  47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
  47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
  47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
  47.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
  47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
  47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
  47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
  47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
  47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
  47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti
  47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
  47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
  47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
  47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret
  47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
  47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
  47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
  47.9 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
  47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
  47.99 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
  H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
  49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  49.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
  49.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
  49.2 Demiryolu ile yük taşımacılığı
  49.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı
  49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
  49.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
  49.32 Taksi taşımacılığı
  49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
  49.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  49.41 Karayolu ile yük taşımacılığı
  49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
  49.5 Boru hattı taşımacılığı
  49.50 Boru hattı taşımacılığı
  50 Su yolu taşımacılığı
  50.1 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
  50.10 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
  50.2 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  50.20 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı
  50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı
  50.4 İç sularda yük taşımacılığı
  50.40 İç sularda yük taşımacılığı
  51 Havayolu taşımacılığı
  51.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
  51.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
  51.2 Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  51.21 Havayolu ile yük taşımacılığı
  51.22 Uzay taşımacılığı
  52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  52.1 Depolama ve ambarlama
  52.10 Depolama ve ambarlama
  52.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
  52.21 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
  52.22 Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
  52.23 Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
  52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
  52.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
  53 Posta ve kurye faaliyetleri
  53.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
  53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
  53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
  55 Konaklama
  55.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri
  55.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri
  55.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
  55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
  55.3 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
  55.30 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
  55.9 Diğer konaklama yerleri
  55.90 Diğer konaklama yerleri
  56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
  56.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
  56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
  56.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri
  56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
  56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
  56.3 İçecek sunum hizmetleri
  56.30 İçecek sunum hizmetleri Barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları hariçtir.
  J BİLGİ VE İLETİŞİM
  58 Yayımcılık faaliyetleri
  58.1 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
  58.11 Kitap yayımı
  58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
  58.13 Gazetelerin yayımlanması
  58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
  58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri
  58.2 Yazılım programlarının yayımlanması
  58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
  58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
  59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Sinema filmi, video yapım faaliyetleri hariçtir.
  59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri hariçtir.
  59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri Sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri hariçtir.
  60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
  60.1 Radyo yayıncılığı
  60.10 Radyo yayıncılığı
  60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  61 Telekomünikasyon
  61.1 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
  61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
  61.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
  61.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
  61.3 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
  61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
  62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
  62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
  62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
  62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
  63 Bilgi hizmet faaliyetleri
  63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
  63.11 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
  63.12 Web portalları
  63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
  63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
  63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
  M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
  70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
  70.1 İdare merkezi faaliyetleri
  70.10 İdare merkezi faaliyetleri
  70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
  70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
  70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
  71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
  71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  71.11 Mimarlık faaliyetleri
  71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
  71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
  72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  73 Reklamcılık ve pazar araştırması
  73.1 Reklamcılık
  73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
  73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
  73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
  73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
  74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
  74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
  74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
  74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
  74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
  74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
  74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
  74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
  74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
  N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
  77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
  77.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
  77.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
  77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
  77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
  77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
  77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
  77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
  77.3 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
  77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
  77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
  77.33 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
  77.34 Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
  77.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
  77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
  77.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
  77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
  78 İstihdam faaliyetleri
  78.1 İş bulmaacentelerinin faaliyetleri
  78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
  78.2 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
  78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
  78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
  78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
  79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
  79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
  79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
  79.12 Tur operatörü faaliyetleri
  79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
  79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
  80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
  80.1 Özel güvenlik faaliyetleri
  80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
  80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
  80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
  80.3 Soruşturma faaliyetleri
  80.30 Soruşturma faaliyetleri
  81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
  81.1 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
  81.10 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
  81.2 Temizlik faaliyetleri
  81.21 Binaların genel temizliği
  81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
  81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
  81.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
  81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
  82 Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
  82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
  82.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
  82.19 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
  82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
  82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
  82.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
  82.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
  82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
  82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
  82.92 Paketleme faaliyetleri
  82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
  R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
  91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
  91.0 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
  91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
  91.02 Müzelerin faaliyetleri
  91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
  91.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
  S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
  95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
  95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
  95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
  95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
  95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
  95.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
  95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
  95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
  95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
  95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
  95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
  96 Diğer hizmet faaliyetleri
  96.0 Diğer hizmet faaliyetleri
  96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi
  96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
  96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
  96.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.