YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK KARARI YAYINLANDI

yeniYATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibareleri “31/12/2016” şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2016” ibaresi ise “1/1/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.”

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABILECEK SEKTÖRLERİNE ILIŞKIN SEKTÖR NUMARALARİ” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-3 sayılı ve “BÜYÜK ÖLÇEKLI YATIRIMLAR” başlıklı ekinin (3) numaralı sırasında yer alan “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları” ibaresi “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 1 inci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi  Sayısı
19/6/2012  28328
Bakanlar Kurulu Karar ında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetelerin
Tarihi  Sayısı
13.10.2012 28440
15.02.2013 28560
30.05.2013 28662
09.05.2014 28995
06.08.2014 29080
05.03.2015 29286
08.04.2015 29320
27.08.2015 29458
19.11.2015 29537

——————————————–

(*) 2016/8715 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.