YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi Kararnamesi Değişiklikleri Yayınlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar (2017/11133)*

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

MADDE 2- Aynı Kararın 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.”

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKIN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda İstanbul ilinin yer aldığı satıra “37” sektör numarası ilave edilmiş, aynı tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4 ve 6 numaralı dipnotları ile 10 numaralı dipnotunun (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.”
“6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.”
“ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-3 sayılı ve “BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR” başlıklı ekinin 3 numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve 200 Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları,

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

—————————————————–
(*) (Değişik:RG-20/01/2018-30307 )Tarih Sayılı Resmî Gazete

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.