YURT DIŞI DÖVİZ KAZANDIRICI DEVLET DESTEKLERİ

  SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ
  2021 yılı içerisinde de  geçerli olmak üzere  sağlık turizmine yönelik olarak 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (*)  gereğince sağlık turizm destekleri yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış  özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri , (**) Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılmas�....
DEVAMI →
  SİNEMA VE FİLM SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
  Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını, Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten film şirketlerinin ürünlerini yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmet devlet desteklerinden yararlanmaları mümkündür. (*) Buna Göre devlet desteklerini aşağıdaki maddeler içerisinde incelemek müm....
DEVAMI →
  2020 VERGİ RESİM HARÇ MUAFİYETİ UYGULAMASI
  İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019/9) (*) MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında....
DEVAMI →
  BİLİŞİM SEKTÖRÜ DÖVİZ KAZANDIRICI DEVLET DESTEKLERİ
   Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mobil uygulama alanında  faaliyet gösteren bilişim şirketlerinin  yurt dışına yönelik  gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı destek kapsamındadır.Bu destekler  hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. (*) Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ....
DEVAMI →
  EĞİTİM SEKTÖRÜ DÖVİZ KAZANDIRICI DEVLET DESTEKLERİ
  Eğitim sektöründe hizmet ihracatı potansiyelinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı etkinliklerini yapan eğitim kurumlarına yönelik olarak Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne....
DEVAMI →
  Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Devlet Destekleri
  Ticaret Bakanlığı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak kapsamlı bir Devlet Yardımı programı yürütmektedir. Bu program ile teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en ....
DEVAMI →
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.