YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

MEDİKAL ÜRÜNLER (TIBBİ CİHAZLAR) YATIRIM TEŞVİKLERİ

2024 yılı içinde geçerli olmak üzere  halen devam eden tıbbi aletler (medikal ürünler) üretim yatırım  konuları  Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. (Ek: RG-8/4/2015-29320)  Tarih Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bakanlar kurulu kararnamesine göre (Cumhurbaşkanlığı kararnamesi) Ulusal 97 kodu 33 olan ürünlerin imalatına en az 5. bölge teşviki verilmektedir. ulusal 97 sektör kodu geniş bir üretim yelpazesine sahip olmakla birlikte biz bu yazımızda sadece medikal ürünlerinin üretimini konu alacağız.

X – ışınlı- alfa- beta veya gama ışınlı cihazlar, Tıpta kullanılan elektro teşhis cihazları ile ultraviyole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar, Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar, Tıbbi- cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri, Şırıngalar- iğneler- kateterler- kanüller ve benzeri aletler- göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar- b.y.s. diğer alet ve cihazlar, Terapi alet ve cihazları; teneffüs cihazları, Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; diş ile ilgili diğer aksamlar; b.y.s. diğer suni organlar, İşitme cihazları; kalp pilleri; bunların aksam ve parçaları; protez ve ortopedik cihazlara özgü aksam ve parçalar, Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar; berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları, Tıbbi ve cerrahi cihazların kurulumu, Tıbbi ve cerrahi cihazların bakım ve onarımı vb. benzer medikal ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara en az 5.bölge teşviki verilmektedir.

Yeni Yatırım teşvik sistemimizde tıbbi aletler (medikal ürünler) üretim yatırım   sektörlerine;  Cazibe iller teşvik programında  25. İlde 6.bölge teşviki, diğer İllere ise 5.bölge teşviki verilmektedir.

Medikal ürünlerin üretimi imalat sektörü grubunda da yar aldığı için ayrıca yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik çıkartılan bir kanunla da  ilave teşviklerin verilmesi de sağlanmıştır.

Cazibe merkezli 25 ile 6. bölge bölgesel teşviklerine  ilave olarak %30  enerji desteği de verilmektedir.(1.Adıyaman,2.Ağn,3.Ardahan,4.Batman,5.Bayburt,6.Bingöl,7.Bitlis,8.Diyarbakır,9.Elazığ,10.Erzincan,11.Erzurum,12.Gümüşhane,13.Hakkari,14.Iğdır,15.Kars,16.Kilis,17.Malatya,18.Mardin,19.Muş,20.Siirt,21.(Ek: RG-29/12/2021-31704) Sivas (Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37)),22.Şanlıurfa,23. Şırnak,24.Tunceli,25.Van) Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla Komitenin değerlendirmesine sunulur. Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Tıbbi Aletler (Medikal Ürünler) üretimine yönelik devlet teşvikleri aşağıdaki tablodan incelenebilir.


Tıbbi Aletler (Medikal Ürünler)

Sektörü  Yatırımlarına Sağlanan Devlet Teşvik Unsurları

Öncelikli Yatırımlar kapsamı 5.Bölge Teşvik İlleri : (Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Antalya Aydın Bilecik Amasya Bursa Bolu Burdur Artvin Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın İstanbul Denizli Karabük Çorum İzmir Edirne Karaman Düzce Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kırklareli Samsun Hatay Konya Trabzon Kastamonu Sakarya Uşak Kırıkkale Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Yalova Kütahya Malatya Nevşehir Rize.)

Cazibe merkezli İller Teşvik kapsamı 6.Bölge Teşvik İlleri 
(1. Adıyaman 2. Ağrı 3. Ardahan 4. Batman 5. Bayburt 6. Bingöl 7. Bitlis 8.Diyarbakır 9. Elazığ 10. Erzincan 11. Erzurum 12. Gümüşhane 13. Hakkâri 14.
Iğdır 15. Kars 16. Kilis 17. Malatya 18. Mardin 19. Muş 20. Siirt 21. Sivas
22. Şanlıurfa 23. Şırnak 24 Tunceli 25. Van)

 


Faiz Desteği 

5 puan
7 puan

Toplam Sabit Yatırım Tutarı  vergi muafiyeti 

40 %
50 %

Toplam Sabit Yatırım Tutarı  SGK muafiyeti 

35 %
100 %

SGK işveren Prim Muafiyetinden Yararlanma süresi 

7 yıl
10 yıl

SGK işçi Prim Muafiyetinden Yararlanma süresi 
10 yıl
Çalışanların  vergi stopajı Muafiyetinden
Yararlanma süresi 
10 yıl

Kdv  muafiyeti

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Belediye İmar Harçları muafiyeti

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Beş Yıllık Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Devletin Hazine Arsalarından Yarım Yeri Tahsisi

Var

Var

Kaynaklar ;

1-Yeni Teşvik Sistemi Kararları; Cumhurbaşkanlığı-Bakanlar Kurulu  teşvik kararnamelerinin güncellenmiş halini incelemek için   Tıklayınız…

3- 2024 Türkiye Yatırım Teşvik Haritası; Tıklayınız

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.