Aşağıda Yatırım Teşvik Kapsamında desteklenen sektörleri ve İl düzeyinde verilen bölgesel teşvik oranlarını inceleyebilirsiniz:,