YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TEȘVİK KAPSAMINDAKİ İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN BAȘLANGIÇ TARİHİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, sahip olduğunuz yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların %10′ undan fazlasını tamamladığınız belirtilerek, yatırımın %10’luk tamamlanmasının nasıl belirleneceği  ile indirimli kurumlar vergisinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 28/02/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması 14/07/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup  buna ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığınca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 no.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu açıklamalara göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağından, bu kapsamda kısmen işletilmeye başlanan ünitelerden elde edilen kazançlar nedeniyle, bu ünitelerin işletilmesine başlanan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 no.lu Tebliğ ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığından görüş alınması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

———————————————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     22/08/2011
Sayı     B.07.1.GİB.4.45.15.01-KVK-49-4-84
Konu:İndirimli kurumlar vergisinin uygulanmaya başlanacağı tarih hk.
İlgili Kanun Maddesi:5520

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.