YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

VAN İLİ İÇİN HAYVANCILIK DESTEKLEME TEBLİĞİNDE DEĞİȘİKLİK YAPILDI

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/53)

MADDE 1 – 6/5/2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/26 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Süre uzatımı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan il/ilçe müdürlüklerine müracaat, aşı ve hayvan kayıtlarının KKKS’ye kaydedilme tarihleri, aynı fıkranın (ç) bendindeki destekleme ödemesinin anaç koyun-keçinin işletmede bulunma tarihi ile hayvanların,  il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunlu olma tarihleri, Van İli için 15/1/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2011

27926

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2011

28110

 —————————————————————————————

9 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28137

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.