YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teșvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve ekleri incelenmiş olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında satın aldığınız makina ve teçhizat için ödediğiniz katma değer vergisinin iadesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendi hükmüyle, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

01.08.1998 tarihinden sonra sözü edilen istisna kapsamına giren teşvik belgeli makina ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle işlem yapılması halinde, teşvik belgeli yatırım mallarını katma değer vergisi ödeyerek satın alan mükelleflerin yüklendiği bu vergiyi, genel hükümler kapsamında indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, istisna kapsamına giren teşvik belgeli makina ve teçhizatı katma değer vergisi uygulayarak satan şirketin, bu mallar için Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine uygun olarak işlem yapması mümkün bulunmaktadır. Buna göre satıcı tarafından beyan edilen, alıcı tarafından da indirim konusu yapılan katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanununun 35. maddesi gereği düzeltme işlemine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
—————————————————————————————————
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Özelgeyi Veren:MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih     22/04/1999
Sayı     B.07.0.GEL.0.52/5213-14/15396
Konu:Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi mümkündür.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.