YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırımlara Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa Kararı Yayımlandı (OSB)

02.10.2018-30583 Tarih Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak yatırımcılara Tahsis edilmesi ön görülmektedir.(*)  01.10.2018 Tarih 300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre ;

” Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Karan= eki Karann 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;
a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,
b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,
c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,
ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli, olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır.” şeklindedir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak yatırımcılara Tahsis edilmesi konusundaki ilçelerin listelerini incelemek için Tıklayınız..
—————————————————————————————————————

(*) Kaynak: 02.10.2018-30583 Tarih Sayılı Resmî Gazete

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.