YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER

a) 2012 YILI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GELİŞMELERİ (*)

1.2012 Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri;
2012 yılı Ocak-Aralık döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 57,771 milyar TL olan toplam 4.365 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 149.498 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Ocak-Aralık döneminde düzenlenen 4.365 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 4.129 adedi yerli firmalar, 236 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 50,977 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,793 milyar TL’dir.

2. 2012 Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı;
2012 yılı Ocak-Aralık döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.585 adedi I. Bölgede, 756 adedi II. Bölgede, 708 adedi III. Bölgede, 511 adedi IV. Bölgede, 347 adedi V. Bölgede, 458 adedi ise VI. Bölgededir.Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 25,972 milyar TL’si I. Bölgede, 9,362 milyar TL’si II. Bölgede, 7,633 milyar TL’si III. Bölgede, 6,198 milyar TL’si IV. Bölgede, 4,265 milyar TL’si V. Bölgede ve 4,342 milyar TL’si ise VI. Bölgededir.

3. 2012  Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı;
2012 yılı Ocak-Aralık döneminde düzenlenen 4.365 adet belgenin 2.721 adedi komple yeni yatırım, 1.195 adedi tevsi, 449 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Aralık döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 57,771 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 42,174 milyar TL’si komple yeni yatırım, 11,588 milyar TL’si tevsi ve 4,009 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

4.2012 Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı;
Ocak-Aralık döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 57,771 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 12,564 milyar TL’si Enerji sektöründe, 15,224 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 2,211 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 27,772 milyar TL’si ise İmalat sektöründedir.

5. 2012 Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı ;
Ocak-Aralık döneminde düzenlenen 4.365 adet yatırım teşvik belgesinin 2.081 adedi Bölgesel, 19 adedi Büyük Ölçekli, 2.264 adedi Genel ve 1 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 57,771 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 21,705 milyar TL’si Bölgesel, 3,657 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 25,808 milyar TL’si Genel ve 6,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

b) YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER (2012/3305)

1. Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması;
20 Haziran 2012 tarihinden Aralık 2012 sonuna kadar 2.526 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 2.372 adedi yerli firmalar, 154 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 32,877 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 4,731 milyar TL’dir.

2. Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması;
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %37, II. Bölge %16, III. Bölge %17, IV. Bölge %11, V. Bölge %8 ve VI. Bölge %11 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %48, II. Bölgenin payının %13, III. Bölgenin payının %14, IV. Bölgenin payının %10, V. Bölgenin payının %7 ve VI. Bölgenin payının %8 olduğu görülmektedir.

3. Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması;
20 Haziran 2012 tarihinden Aralık 2012 sonuna kadar düzenlenen 2.526 adet teşvik belgesinin 1.503 adedi Komple Yeni Yatırım, 759 adedi Tevsi ve 264 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 37,608 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 26,913 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 8,024 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım`dır.

4. Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması;
20 Haziran 2012 tarihinden Aralık 2012 sonuna kadar düzenlenen 2.526 adet yatırım teşvik belgesinin 1.426 adedi Bölgesel, 17 adedi Büyük Ölçekli, 1.082 adedi Genel ve 1 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 37,608 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 15,274 milyar TL’si Bölgesel, 3,416 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 12,318 milyar TL’si Genel iken 6,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

5. Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı;
20 Haziran 2012 tarihinden Aralık 2012 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 37,608 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 1,461 milyar TL’si Madencilik, 20,873 milyar TL’si İmalat, 6,325 milyar TL’si Enerji ve 8,948 milyar TL’si Hizmetler sektörlerindedir.

(*) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.