YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2011 Yılı Arıcılık Faaliyetlerinde Düşük Faizli Krediler

Arıcılık Faaliyetlerinde  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar;

Karar kapsamında,(*)  Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı,
b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,
Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, gezginci arıcılık yapan arıcılara işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelerde üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek alımı, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı, benzeri işletme ve yatırım giderlerini kapsar.
Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.
——————————————————————————————–
(*) 12 Mart 2011 Resmî Gazetede Yayınlanan 27872 sayılı  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.