YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

AMASYA,ÇORUM,SAMSUN,TOKAT 2011 HİBE TEȘVİK ÇAĞRILARI BAȘVURULARI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI :ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER :AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI :KOBI’LERIN REKABET GUCUNUN ARTIRILMASI VE DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.

VERİLECEK HİBE TUTARI :Asgari tutar: 30.000 TL Azami tutar: 400.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 26/12/2011 Pazartesi Saati: 17.00

 BAŞVURU ÖNCELİKLERİ:

• Ana metal sanayi,

• Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı (cam, seramik, kiremit, tuğla, çimento,vb.)

• Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı,

• Gıda ürünleri ve içecek imalatı,

• Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç),

• Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar,

• Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

•18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması,

•Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

•Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

•Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmasıdır.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Önerilen projeler; programın amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayan projeler olmalıdır. Projeler aşağıda belirtilen faaliyet alanlarını kapsayabilir:

• Bir yatırım projesi: makine/ekipman satın alımı ile ilgili yatırımı; maddi olmayan yatırımları (projenin uygulanmasında yararlanılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere); yazılım, donanım ve lisans anlaşmalarını; ekipmanın nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri; satın alınan ekipmanın gerektirdiği ve belirtilen maddi sınırlarda küçük ölçekli inşaat işlerini içerir.

• AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar; uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertifikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için yatırımlar,

Sadece çevreye olumsuz etkisi olmayan projeler kabul edilebilir ve çevreye dost teknolojilerin, süreçlerin veya ürünlerin kullanılmaya başlanması artı bir değer olarak kabul edilecektir. Yapılacak yatırım çevre standartlarına uygun olmalıdır.

Bütün projelerin istihdama ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkısı olmalıdır. Projenin cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin korunması unsurlarını içermesi ve istihdam öngörüleri içerisinde kadın ve/veya engelli payı değerlendirmede özellikle dikkate alınacaktır.

Yukarıda sayılan faaliyet türleri, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. Içerik açısından program hedefleri kapsamında olup yukarıda sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.