YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ BAŞLADI (KKYDP-14)

KKYDP14 Tarıma Dayalı Yatırımlara Hibe Verilmesi Esasları Belirlendi (*)

A- GENEL; Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarımsal üretime yönelik Tarımsal ekonomik yatırımlar, Tarımsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik hibe uygulamaları tebliği  21/11/2020-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal ürün işleme, yeni tesis yapımı, yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin ayrıntıları belli oldu. Bakanlık uygulama rehberi yayımlandıktan sonra başvuru süreci de başlayacaktır.
Tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecektir.
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dahilinde olacak.
Program çerçevesinde 81 ilde, belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberiyle başvuru öncesinde ilan edilecek. Başvurular, hibe desteği kapsamında kabul edilecek.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.
B- KIRSAL KALKINMA HİBELERİ  EKONOMİK YATIRIMLAR KAPSAMINDAKİ  YATIRIM KONULARI;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik  Yatırımlara %50 Hibe Desteği Verilecektir.  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.

Yatırım Konuları;

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
  • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
  • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
  • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                   : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                      : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                              : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin            : 1.500.000-TL

C- KIRSAL KALKINMA HİBELERİ KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI;

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Konuları;

1.Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
2.Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
3.Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
4.El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,  (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
5.İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6.Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
7.Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
8.Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları.


(*) Kararname ve  Uygulama esasları aşağıdaki linklerden  detaylı  olarak incelenebilir!!!

a) Kırsal Kalkınma Hibeleri – KKYDP (Ekonomik Yatırımlar) Kararnamesi 

b) 2 adet Uygulama Tebliği 21/11/2020-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

1- Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (KKYDP-14), 

2- Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Tebliği (KKYDP-14)

c)  Uygulama Rehberi Yayım Tarihleri

1- Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi ( 07-12-2020)

– Uygulama Rehberi için tıklayınız…
– Uygulama Esasları için tıklayınız…
– Başvuru Formu için tıklayınız…
– İşletme Planı için tıklayınız…
– Hibe Sözleşmesi için tıklayınız…
– Uygulama Rehberi Ekleri için tıklayınız…
– Satın Alma Rehberi için tıklayınız…
– Satın Alma Rehberi Ekleri için tıklayınız…

2- Ekonomik Altyapı Yatırımlar Uygulama Rehberi (Henüz Yayımlanmadı)

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.