YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

CROSSTEXNET 2012 PROJE ÇAĞRISI AÇILMIȘTIR

CrossTexNet NEDİR?

CrossTexNet AB Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

ÇAĞRININ AMACI

Çağrıda, yüksek katma değerli tekstil malzemelerine ilişkin, uluslararası, uygulamaya yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

ÇAĞRI KONULARI

Yüksek katma değerli tekstiller ve diğer elyaf-bazlı ileri malzemelere yönelik tüm konu başlıkları proje önerisi olarak sunulabilir.  Bu doğrultuda proje önerileri, aşağıdaki ana alanlarda olabilecektir;

  • Yeni tekstil malzemeleri, yeni fonksiyonel ürünler de dahil olmak üzere (örneğin; biyo-elyaflar, kompozit malzemeler, tekstil terbiyesi için yenilikçi aktif bileşikler vb.),
  • Yüksek katma değerli tekstiller ve çok-fonksiyonlu tekstillerin üretimi için yeni teknolojiler (örneğin; nanoteknoloji, biyoteknoloji, nano-biyoteknoloji, elektronik bütünleşik tekstil yapıları vb.),
  • Yeni tekstil işleme, üretim teknolojileri ve yeni tekstil makineleri (örneğin; eğirme, dokuma, boyama ve terbiye, laminasyon, kaplama vb.)

ÇAĞRIYA KİMLER BAŞVURABİLECEK (PROJE KONSORSİYUMUNUN OLUŞTURULMASI)

Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 KOBİ ile oluşturulabilecektir. Bu şartın sağlanması koşuluyla;

  • Büyük şirketler, üniversiteler, enstitüler vb. de proje konsorsiyumuna katılabilir.
  • Çağrıya katılmayan CrossTexNet ülke/bölgelerinden (North Rhine- Westphalia/Almanya, Sachsen/ Almanya, Lombardy Region/İtalya, Veneto Region/İtalya, Oost NV /Hollanda, Slovenia, Tuscany/İtalya, Hradec Kralove Region/Çek Cumhuriyeti, Piedmont Region/İtalya) kuruluşlar da, projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla proje konsorsiyumuna katılabilir.

ÇAĞRI TAKVİMİ

16 Ocak – 12 Mart 2012: Proje Başvurularının Alınması
Mart 2012: Uygunluk kontrolü
Mart – Haziran 2012: Projelerin değerlendirilmesi
Temmuz 2012: Projelere ilişkin nihai destek/ret kararları

PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Projeler, başvuru sonrası, çağrının genel kurallarına uygunluk açısından kontrol edilecektir (Uygunluk Kontrolü).

Uygunluk kontrolünü geçen projeler için değerlendirme süreci başlatılacaktır. İlgili ülke/bölgelerin uygun bulduğu projeler desteklenecektir.

PROJE DESTEĞİ

Başarılı bulunan projeler için, her ülke/bölge, kendi ülke/bölgesinden firmaları destekleyecektir.

Bu doğrultuda, projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’dir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.