YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAȘVURU SÜRECİ

TURİZM YATIRIMI BELGESİ NEDİR?

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

 TURİZM YATIRIMI BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

 HANGİ BELGELER GEREKLİ?

 GERÇEK KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe

-Tesis Tanıtım Raporu

-İmza Beyannamesi

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe

-Tesis Tanıtım Raporu

-İmza Sirküleri

 BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

 -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi

-İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge

-Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge

-Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite

konularında uygunluk yazısı

-Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İzin Belgesi” -Özel Tesis için Başvuruluyorsa yatırımın tamamlanmış halini yansıtan görsel doküman(Tanıtım dosyası, profesyonel çekim CD’si ve fotoğraflar.)

Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.