YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM İȘLETMESİ BELGESİ BAȘVURU SÜRECİ

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ NEDİR?

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve N iteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

 TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

 HANGİ BELGELER GEREKLİ?

 GERÇEK KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe

-Tesis Tanıtım Raporu -İmza Beyannamesi

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe

-Tesis Tanıtım Raporu -İmza Sirküleri

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

 -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi -İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge -Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge

-Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite

konularında uygunluk yazısı

-Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İşletme İzin Belgesi”

-Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş

olması halinde işleme konulur.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.