YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teşvik Belgeli İmalat Sektörüne KDV İadesine Devam Edilecek

 Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019-30659 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman  yükünü gidermek amacıyla, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayisine yönelik  yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat  harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulama  2019 yılında da sürdürülecek.(*)

Yatırım teşvik belgeli US97 15-37 sektörlerine yönelik olarak 2017-2018 yılları arasında getirilen inşaat harcamalarında yüklenen KDV vergi dairelerince iade edilmekteydi. Bu uygulama 2019 yılı içinde devam edecek. Yine Yatım teşvik belgeli imalat sektörleri için 2017-2018 yılları için getirilen ek %15 kurumlar veya vergisi muafiyeti kapsamı 2019  yılında da devam edilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı, bu uygulamaların sürelerini 5 yıla  kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulamaların Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesine Sahip İmalat sektörü yatırımcıları yararlanabileceklerdir. Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamına imalat sektörüne çok önemli teşvikler verilmektedir. Makine ve teçhizat imalatına en az 4.bölge teşvikleri, bazı imalat sektörlerine en az 5.bölge teşvikleri (Öncelikli yatırımlar kapsamı)  uygulamaları 2019 yılında da devam edilecektir. Bölgesel teşvik uygulamaları hakkında bilgi edinmek  için Türkiye bölgesel Yatırım Teşvik haritasını inceleyebilirsiniz. Tıklayınız...
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(*) 7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun –18.01.2019-30659 Tarih Sayılı Resmî Gazete

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.