YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Turizm Belgelerinin Çıkartılması

TURİZM BELGESİ :

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen belgedir.

Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Yatırım Yapmadan Önce ;

Turizm yatırım belgesi ile Turizm işletme belgesi arasındaki farkın ve birbirine etkisinin iyi bilinmesi gerekir. Turizm yatırım izni ile yapılan yatırım tamamlandıktan sonra, talep halinde yasal şartları karşılayan işletmelere Turizm İşletme Belgesi verilir. Eğer yasal şartlarda noksanlık varsa bu noksanlık tamamlanıncaya kadar işletme belgesi verilmez.

Bu sebeple yatırımın konusuna, kapasitesine, sınıfı veya yıldız sayısına göre istenen şartların yatırım öncesi bilinmesi ve projelendirmenin buna göre yapılması gerekir.

TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR :

 • Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
 • Turizm kredileri
 • Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
 • Elektrik ücretlerinin o bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi
 • Haberleşme kolaylıkları
 • Personel çalıştırılması
 • Alkollü içki satışı
 • Turizmi geliştirme fonu kolaylıkları
 • Yat turizminde hak ve kolaylıklar
 • Seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunu ile sağlanan kolaylıklar
 • İşletme kredisi
 • Telekomünikasyon kolaylıkları

TURİZM BELGESİ ALABİLECEK YATIRIM TÜRLERİ

Asli Konaklama Tesisleri : Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, Pansiyonlar, Kampingler, Apart Oteller, Hosteller

Sağlık ve Spor Tesisleri : Termal Turizmi Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Tesisleri, Yüzme Havuzları, Spor Tesisleri, Golf Tesisleri

Bileşik Tesisler : Turizm Kentleri, Turizm Kompleksleri, Tatil Merkezleri, Zincir Tesisler, Personel Eğitim Tesisleri

Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında) : Yat Yatırımı ve İşletmeciliği, Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

Rekreasyon Tesisleri : Eğlence Merkezleri, Temalı Parklar, Günübirlik Tesisleri, Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri

Yeme – İçme ve Eğlence Tesisleri : Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri

Kırsal Turizm Tesisleri : Çiftlik Evi – Köy Evi, Yayla Evi, Dağ Evi

Özel Tesisler : Özel Tesisler, Butik Oteller

Diğer Tesisler : Mola Noktaları, Yüzer Tesisler, Tatil Siteleri ve Villaları

Seyahat Acentaları : 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında

Kongre ve Sergi Merkezleri

TURİZM YATIRIM BELGESİ :

Turizm tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır. Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında Turizm İşletme Belgesi almak için başvuru yapılması gerekir. Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Başvuru Dilekçesi : Matbu dilekçe formu (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile yatırımın yer alacağı adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.
 2. Rapor : Tesis hakkında bilgilerin anlatıldığı raporda ; tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının da belirtildiği açık adresi, mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi, yatırımın finansmanı ve pazarlanması, türü ve varsa sınıfı, kapasitesi, işletme ve pazarlama modeli bilgilerine yer verilir. Kapasite bilgilerinde ; Yönetmelikte belirtilen tesisin türü ve sınıfı için öngörülen asgari nitelikleri sağlayacak şekilde tesiste yapılacak toplam oda ve yatak sayısı, yemek salonu, toplantı salonu ve gece kulübü gibi salonların metrekareleri ve bu metrekarelerin 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanılan salon kişi ve kapasitesi, ayrıca tesiste yer alacak amerikan bar, jimnastik salonu, anfitiyatro ve havuz gibi diğer kapalı ve açık düzenlemeler yer alır.
 3. Ticaret Sicil Gazetesi (*) : Belge başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması durumunda, şirket tesciline ilişkin ticaret sicil gazetesi verilir. Ticaret sicil gazetesinde, faaliyet konuları arasında turizm işletmeciliğinin bulunması gerekir.
 4. İmza Sirküleri (*) : Belge başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter onaylı ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerecek şekilde olmalıdır.
 5. Fikir Projesi (*) : Golf tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, temalı parklar ve turizm kompleksleri için fikir projesi hazırlanır. Diğer tesis türleri için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Fikir projesi yerine avan veya uygulama projesi de kabul edilir. Tesis hakkında genel olarak fikir verebilecek 1/200 ölçekte düzenlenmiş fikir projesinde ; tesisin konumu, yakın çevresi ile ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekansal ilişkileri ve yapısal özelliklerine yer verilir.
 6. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı (*) : Tarihi özelliği nedeniyle özel belge talebinde bulunulan tesislerden Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı istenir.
 7. Sağlık Bakanlığı Yazısı (*) : Termal turizmi tesislerinden, sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yapı ihtiyaç proğramına uygun olduğunu gösteren belge istenir.
 8. İsim Tescil Belgesi (*) : Tesisin adı, yetkili idareler tarafından tescil edilmiş ise tescile ilişkin belge verilir.

(*) İşaretli belgeler her tesis için zorunlu değildir.

– İstenilen belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ :

Yatırım belgesi için başvuruda bulunan yatırımcılar, yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak yatırımlarını gerçekleştirirler. Yatırımcı, yukarıda belirtilen evraklar ile Bakanlığa başvurur. Yapılacak yatırım, talep edilen tür ve varsa sınıfı için yönetmelikte tanımlanmış her tesis türü için ayrı ayrı belirtilen asgari niteliklere uygun olarak gerçekleştirilir. Diğer taraftan, yatırımın yönetmelikte tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara da uygun olarak, belirlenmiş sürelerde tamamlanması gerekmektedir.

Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda ; Genel Müdürlük onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben yatırım belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi Değerlendirme Kurulu’nun kararına bağlıdır. Yatırım belgeli olan, yatırım süresi sona ermiş ancak bu süre içerisinde yatırım belgesi süre uzatımı veya turizm işletme belgesine geçme talebiyle başvuruda bulunulmamış yatırımlara ilişkin belgeler, dosya incelemesi sonucunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca iptal edilir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.