YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM BELGESİ DEVRİ BAȘVURU SÜRECİ

BELGE DEVRİ NEDİR?

Hali hazırda Bakanlıkan Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir.

 BELDE DEVRİ NASIL YAPILIR?

-Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri dilekçe ile bakanlığa başvurmaları ile gerçekleşir.

-Turizm İşletmesi Belgesinde devir işleminde yeni belge sahibinin tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması ve devir işlemi için talebini belirtir dilekçe ile bakanlığa başvurması

ile gerçekleşir

HANGİ BELGELER GEREKLİ?
GERÇEK KİŞİLER İÇİN-Dilekçe

-İmza Beyannamesi

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

TÜZEL KİŞİLER İÇİN-Dilekçe

-İ mza Sirküleri

-İ şyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Turizm İşletmesi Belgesi devir taleplerinde eğer kapasite değişikliği yok ise tesis denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla denetim programına alınmadan belge devir işlemi gerçekleştirir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.