YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ MAKİNE İTHAL İZNİ

Kullanılmış veya yenileştirilmiş makinelere ilişkin ithal izniyle ilgili 3 ayrı eşya listesi ve bu listelere göre 3 ayrı ithalat prosedürü bulunmaktadır. (2012 yılında yapılan  değişiklikleri görmek için tıklayınız…)

İzin Belgesi alınmayacak eşya

EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı için doğrudan Gümrük İdaresi’ne başvurulacaktır.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

EK: I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

EK: I A veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izni aranmaz.

İzin Belgesi alınacak eşya

EK: II’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlük’ten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları da İzin Belgesi alınmayacak eşya olarak değerlendirmektedir.

EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın İzin Belgesi alınmayacak eşya olarak değerlendirmektedir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.