YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Lisanslı Depoculuk Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Alındı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)
MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları.
s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”
MADDE 2- 13/2/2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik. Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 3- Bu Kararın 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yaymlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
19.06.2012 28328
Bakanlar  Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13.10.2012 28440
15.02.2013 28560
30.05.2013 28662
09.05.2014 28995
06.08.2014 29080
05.03.2015 29286
08.04.2015 29320
27.08.2015 29458
19.11.2015 29537
08.04.2016 29678
05.10.2016 29848
22.02.2017 29987

(*) BAKANLAR KURULU KARARLARI-03/05/2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete
2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.