YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teşvik Belgeli Yatırımlara Merkez Bankası Kredi Desteği

Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi (*)

Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %15.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kalkınmada öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. (Kredi desteğinden yararlanabilecek ek1 ve ek2 sektör listeleri bu sayfanın altında listelenmiştir.)  İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Hedef sektörler Yeni Ekonomi Programında da önceliklendirilen enerji, enerji verimliliği, imalat sanayii, makine, kimya, eczacılık ürünleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar, elektronik, optik, otomotiv, turizm ve madencilik başta olmak üzere Türkiye’ nin kalkınmasına yönelik ihtiyaçlara yanıt veren sektörlerdir. Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi Koşulları Nedir?

 • 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
 • Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
 • Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.

Kredi için şartlar nelerdir?

 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.

Firma başına limit nedir?

 • Firma başına limit 400 mil. TL’dir.

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, banka kredi analiz uzmanları tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 • Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.

 

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu (**)
05 Haziran 2020, Sayı: 2020-32

31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür. Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir.
Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; (i) verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, (ii) dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve (iii) sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkândan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
————————————————————-

(*) Kaynak :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
(**) Kaynak:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullanacak Sektörlerin Listesi  (ek1- ek2)

 • KREDİ KULLANDIRILACAK SEKTÖRLER-EK1
  NACE 3 KODU SEKTÖR ADI
  5.20 Linyit madenciliği
  7.10 Demir cevherleri madenciliği
  7.20 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
  8.10 Kum, kil ve taş ocakçılığı
  8.90 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
  13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
  13.2 Dokuma
  13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
  13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
  14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
  14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı
  17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
  17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
  20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
  20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
  20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
  20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
  20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
  21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
  22.2 Plastik ürünlerin imalatı
  23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı
  23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
  23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
  23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı
  23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
  24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
  24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
  24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
  24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
  24.5 Metal döküm sanayii
  25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı
  25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
  25.7 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
  25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
  26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
  26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
  26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
  27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
  27.2 Akümülatör ve pil imalatı
  27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
  27.5 Ev aletleri imalatı
  28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
  28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
  28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
  28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
  29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
  30.1 Gemi ve tekne yapımı
  30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
  30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
  31.0 Mobilya imalatı
  33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
  33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
  35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
  46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
  46.6 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
  52.1 Depolama ve ambarlama
  55.1 Oteller ve benzeri konaklama yerleri
  58.2 Yazılım programlarının yayımlanması
  62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
 • KREDİ KULLANDIRILACAK İLERİ TEKNOLOJİ ALANLARI VE İLGİLİ SEKTÖRLER-EK2
  İLERİ TEKNOLOJİ ALANI NACE 4 SEKTÖR
  Bilgi Güvenliği 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
  Biyoenerji 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
  Biyoenerji 37.00 Kanalizasyon
  Biyoenerji 10.81 Şeker imalatı
  Biyoenerji 25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
  Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
  Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Biyomedikal Ekipman Teknolojileri 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri 46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
  Büyük Veri ve Veri Analitiği 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Eklemeli (Additive) İmalat 28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
  Eklemeli (Additive) İmalat 27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  Enerji Depolama 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Enerji Depolama 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
  Enerji Depolama 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Enerji Depolama 26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
  Fosil Yakıtlar Kömür 25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
  Fosil Yakıtlar Kömür 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Genişbant Teknolojileri 42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
  Güneş Enerjisi 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Güneş Enerjisi 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Güneş Enerjisi 27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  Güneş Enerjisi 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  Güneş Enerjisi 26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
  Güneş Enerjisi 18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
  Mikro Nano Opto-Elektronik 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
  Mikro Nano Opto-Elektronik 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Mikro Nano Opto-Elektronik 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Modelleme ve Simülasyon 47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
  Nesnelerin İnterneti 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Nesnelerin İnterneti 26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  Robotik, Mekatronik ve Otomasyon 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  Rüzgâr Enerjisi 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
  Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi 46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
  Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  İleri Fonksiyonel Malzeme 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  İleri Fonksiyonel Malzeme 25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  İleri Fonksiyonel Malzeme 72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  İleri Fonksiyonel Malzeme 25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
  İleri Fonksiyonel Malzeme 71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  İleri Fonksiyonel Malzeme 23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
  Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi 20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi 22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.