YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

GÜNEY AKDENİZ’DE SİYASİ VE DEMOKRATİK REFORMLARI DESTEKLEYEN YENİ AB PROGRAMI

Güney Komşuluk Bölgesinde yer alan ülkelerde siyasi ve demokratik reformların desteklenmesi amacıyla, AB ve Avrupa Konseyi arasındaki stratejik ortaklık kapsamında bugün Avrupa Komisyonu tarafından yeni bir bölgesel program kabul edilmiştir.

İlk etapta Fas ve Tunus’ta uygulamaya konulacak olan program yargının bağımsızlığını ve etkinliğini desteklemenin yanı sıra iyi yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesini, insan haklarının ve demokratik değerler ve kurumların korunmasını ve insan ticaretinin önlenmesini amaçlamaktadır.

Program parlamentolar ve ilgili alanlarda sorumluluğu olan kamu oluşumları, sivil toplum ve gençlik temsilcileri dâhil olmak üzere her seviyeden hükümet kuruluşunu hedeflemektedir. Program faaliyetleri arasında mevcut mevzuatın ve uygulamaların uyumlulaştırılmasına yönelik uzman değerlendirmeleri ve tavsiyeleri, yargı bağımsızlığının ve etkinliğinin arttırılmasını amaçlayan hukuki görüşler ve politika tavsiyeleri, karşılıklı bilgi alış verişine yönelik konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve ihtisas çalışma grupları, akran denetimi ve güney Akdenizli genç siyasi liderlerin eğitimi yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Catherine Ashton konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: “Güneydeki komşularımızın demokratik bir geleceğin mücadelesini verdikleri bu süreçte, Avrupa Birliği elinden gelen her türlü desteği sunmaya kararlıdır. Derin demokrasinin oluşturulması bir seçim düzenlemenin çok ötesine geçmektir.  Ülkelerin demokrasinin kök salmasına ve normal yaşantının bir parçası haline gelmesine imkân veren demokratik kurumları tesis etmeleri gerekmektedir. Bugün benimsediğimiz program onları bu konuda desteklemeyi amaçlamaktadır. Program ayrıca yeni Avrupa Komşuluk Politikamız çerçevesinde Mayıs ayında belirlenen yeni yaklaşımımızın da bir parçasını oluşturmaktadır.”

Komisyon’un Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından sorumlu Üyesi Štefan Füle ise şu açıklamayı yapmıştır: “Kuzey Afrika’da sürdürülebilir ve kalıcı demokrasilerin tesis edilmesine yönelik yardımlar, bizim temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İnsan haklarını ve iyi yönetişimi bu ve benzeri programlarla desteklemek suretiyle, insanların ihtiyaçlarına yanıt veren ve adil muamele öngören bir yargı sisteminin temin edilmesine yardımcı oluyoruz.”

Siyasi ve demokratik dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi konusundaki birikimi tecrübeyle sabit olan Avrupa Konseyi, Güney Komşuluk Bölgesine yönelik yeni yaklaşım kapsamında bulunan bu programda Avrupa Komisyonu için ideal ortak konumundadır. Buna ilaveten, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla insan hakları ve temel özgürlükleri konusunda yaptığı taahhütler ayrıca önem taşımaktadır.”

Program, bölgede değişmekte olan siyasi bağlam nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni önceliklere yanıt vermek için gereken esnekliğe sahip olacaktır. Ayrıca, AB’nin SPRING programı ya da gelecekteki “European Endowment for Democracy” gibi diğer girişimleri ile uyumlu ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olacaktır. 2012 başında uygulamaya konulacak olan üç yıllık program ilk etapta 4 milyon €’luk bir bütçeye sahip olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:

Akdeniz’deki ortaklarla bölgesel işbirliği,

Avrupa Konseyi’nin web sitesi,

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin web sitesi,

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.