YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ SEKİZİNCİ ÇAĞRI BAȘVURULARI (IPARD)

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23.11.2012 tarihinde Sekizinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 17.12.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren,  başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.01.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

YATIRIM SÜRELERİ

Sekizinci Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.

– Başvuru birden fazla taksitli olarak planlanmış ise ilk taksit için Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması ilk 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır. Yatırım en geç 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmalı ve son Ödeme Talebi Paketi bu tarihten önce Kuruma sunulmalıdır.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Öncelik Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro) Destek Oranları
Bütçe Kalemleri
Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Öncelik Ekseni 1 Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Et Üreten Tarımsal Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) 125.268.808 %50-%65
İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
Bütçe Kalemi-1
Süt ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Öncelik Ekseni 2 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 83.020.883 50%
(Kırmızı et işleme ve pazarlama
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Öncelik Ekseni 3 86.844.694 50%
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM 295.134.385

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Alt Tedbir Adı ve Butce Kalemleri Destek Almak Amacıyla Basvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Yozgat
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
Süt ve Süt Ürünlerinin Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Yozgat
İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Bütçe Kalemi-1 Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
Ürünlerinin (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-2 Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya,
Samsun, Tokat, Kahramanmaraş, Şanlıurfa
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van, Erzurum
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta,
Malatya, Ordu, Yozgat
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van,
Ordu, Yozgat
Kırsal Turizm Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van,
Ordu, Yozgat
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya,
Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

  

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.