YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ ALTINCI ÇAĞRI BAȘVURULARI BAŞLADI (IPARD)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15.05.2012 tarihinde Beşinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 18.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren  başlamış olup son başvuru tarihi ise  16.07.2012, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERİ HAKKINDA: Altıncı Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların toplam yatırım süresi 10 (On) ayı geçmemelidir. Eğer yatırım birden fazla taksit içeriyor ise tüm taksitlere ait Ödeme Talebi Paketlerinin 2013 yılı içerisinde ve son taksite ait ödeme talebi paketinin ise en geç 30 Eylül 2013 tarihinde il Koordinatörlüğüne teslim edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ: Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik Ekseni
Tedbir Adı
Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri
Toplam Destek
Destek Oranları
Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro)
Öncelik Ekseni 1
Tarımsal işletmelerin Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
Süt Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım
30.590.253,43
Et Üreten Tarımsal işletmelere
Yatırım
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
26.451.834,06
%50-%65
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
1.575.600,00
Öncelik Ekseni 1
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin
işlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt ve Süt Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme
tesisleri)
8.515.397,64
50%
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve
Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et
kesimhaneleri)
8.692.666,82
Bütçe Kalemi-2
555.399,00
(Kırmızı et işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-3
1.172.509,00
(Kanatlı eti kesimhaneleri)
Bütçe Kalemi-4
61.711,00
(Kanatlı eti işleme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması
4.525.473,33
Su Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
3.867.392,35
Öncelik Ekseni 3
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
6.932.640,00
50%
Yerel Ürünlerin ve Mikro
işletmelerin Geliştirilmesi
11.554.400,00
Kırsal Turizm
15.313.505,83
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
4.621.760,00
TOPLAM
124.430.542,46

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Süt Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım
Afyonkarahisar, Amasya,
Balıkesir, Çorum, Erzurum, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat
Et Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Afyonkarahisar, Amasya, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
Süt ve Süt Ürünlerinin
Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme
tesisleri)
Afyonkarahisar, Amasya,
Balıkesir, Çorum, Erzurum, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat
işlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Bütçe Kalemi-1
Afyonkarahisar, Amasya, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
(Kırmızı et kesimhaneleri)
Et ve Et Ürünlerinin
Bütçe Kalemi-2
(Kırmızı et işleme tesisleri)
işlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-3
Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
(Kanatlı eti kesimhaneleri)
Bütçe Kalemi-4
(Kanatlı eti işleme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması
Amasya, Balıkesir, Çorum,
Diyarbakır, Hatay, İsparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat,
Kahramanmaraş, Şanlıurfa
Su Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van, Erzurum
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Amasya, Çorum, Diyarbakır,
Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Malatya,
Ordu, Yozgat
Yerel Ürünlerin ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi
Amasya, Çorum, Diyarbakır,
Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Van, Ordu,
Yozgat
Kırsal Turizm
Amasya, Çorum, Diyarbakır,
Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Van, Ordu,
Yozgat
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
Afyonkarahisar, Amasya,
Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.