YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ YEDİNCİ ÇAĞRI BAȘVURULARI (IPARD)

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 24.08.2012 tarihinde Yedinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 01.10.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 24.10.2012, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Yedinci Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 7 (yedi) ayı geçmemelidir.

– Başvuru birden fazla taksitli olarak planlanmış ise ilk taksit için Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması ilk 7 ( yedi) ay içerisinde olmalıdır. Yatırım en geç 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmalı ve son Ödeme Talebi Paketi bu tarihten önce Kuruma sunulmalıdır.

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Toplam Destek Destek Oranları
Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro)
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 26.997.316,60
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) 22.350.031,54 %50-%65
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) 1.575.600,00
Öncelik Ekseni 1 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) 12.741.650,66 50%
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et kesimhaneleri) 8.665.659,58
Bütçe Kalemi-2 345.598,07
(Kırmızı et işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-3 1.172.509,00
(Kanatlı eti kesimhaneleri)
Bütçe Kalemi-4 61.711,00
(Kanatlı eti işleme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 4.525.473,33
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 4.803.203,67
Öncelik Ekseni 3 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 6.908.637,20 50%
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 10.982.579,64
Kırsal Turizm 14.515.754,49
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 4.621.760,00
TOPLAM 120.267.484,77

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.
 
 

Alt Tedbir Adı
ve Bütçe Kalemleri


Destek Almak Amacıyla Başvuruların
Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Süt Üreten
Tarımsal İşletmelere Yatırım

Afyonkarahisar,
Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et)

Afyonkarahisar,
Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun,
Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat

Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti)

Afyonkarahisar,
Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Süt ve Süt
Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1
(Süt işleme tesisleri)

Afyonkarahisar,
Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan
üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et kesimhaneleri)

Afyonkarahisar,
Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun,
Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat

Bütçe Kalemi-2

(Kırmızı et
işleme tesisleri)

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti
kesimhaneleri)

Afyonkarahisar,
Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti
işleme tesisleri)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Amasya,
Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, İsparta, Konya, Malatya, Samsun,
Tokat, Kahramanmaraş, Şanlıurfa

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van, Erzurum

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Amasya, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Malatya, Ordu,
Yozgat

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Amasya, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Van, Ordu, Yozgat

Kırsal Turizm

Amasya, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, İsparta, Van, Ordu, Yozgat

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Afyonkarahisar,
Amasya, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.