YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI DÖRDÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRISI (IPARD)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin;

4.BAŞVURU KABUL TARİHLERİ

(1 ŞUBAT 2012 – 29 ŞUBAT 2012)

BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERÎ HAKKINDA

Bakanlık, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla 2012 yılı içeresinde tamamlanacak olan başvuruları değerlendirmeye alacaktır. Bu sebeple bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri 4 (dört) ayı geçmemelidir. Başvuru sahipleri yatırım süresini hesaplarken Bakanlık Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/sertifikaların teminini de göz önünde bulundurmalıdır.

Yatırım süresi 4 (dört) aydan fazla olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yatırım süresi 4 (dört) aydan fazla olacak başvurular için başvuru sahipleri Kurumun sonraki dönemlerde çıkacağı başvuru çağrı ilanlarını takip etmelidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÎKLÎ EKSENLERÎ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

BAŞVURU YAPILACAK ÎLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı Îller

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Yozgat
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
Süt ve Süt Ürünlerinin Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Yozgat
İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Bütçe Kalemi-1 Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars,
Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat
(Kırmızı et kesimhaneleri)
Et ve Et Ürünlerinin Bütçe Kalemi-2
(Kırmızı et işleme tesisleri)
İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-3 Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya
(Kanatlı eti kesimhaneleri)
Bütçe Kalemi-4
(Kanatlı eti işleme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya,
Samsun, Tokat
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon
Kırsal Turizm Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya,
Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBÎRLER VE DESTEK BÜTÇESÎ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Toplam Destek
Öncelik Bütçesi Destek
Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri (AB+TC Katkısı) Oranları
(Avro)
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 14.000.000 %50-%65
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et) 12.000.000
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) 1.026.000
Öncelik Ekseni 1 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri) 7.000.000 50%
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1 Kırmızı et kesimhaneleri) 6.000.000
Bütçe Kalemi-2 330.000
(Kırmızı et işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-3 909.720
(Kanatlı eti kesimhaneleri)
Bütçe Kalemi-4 47.880
(Kanatlı eti işleme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 3.511.200
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 3.400.000
Öncelik Ekseni 3 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 5.130.000 50%
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 8.000.000
Kırsal Turizm 10.000.000
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 3.420.000
TOPLAM 74.774.800
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.