YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN KOBİ MALİ DESTEK HİBELERİ

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : T.C BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN

PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 31.01.2012 Saat:18:00’dir.

 HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.500.000 TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

 VERİLECEK HİBE TUTARI :Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 25.000 TL Azami Tutar: 400.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %50’sinden fazla olamaz.

 BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Bu mali destek programının amacı, TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve üretime dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilikçi üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında imalat sektörüne yönelik projeler ile turizm sektörüne yönelik projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Öncelik Alanları:

Öncelik 1: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması

Öncelik 2: AR-GE’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi

Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması

Öncelik 4: Turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanmasına yönelik tesis ve hizmet kalitesinin arttırılması

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında yalnızca;

• İmalat sektörüne yönelik projeler ile

• Turizm sektörüne yönelik projeler desteklenecektir.

Bu program kapsamında yukarıda sayılan alanlar dışında faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

ÖRNEK PROJELER

• Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,

• İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın arttırılması,

• Ar-Ge’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi

• Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması,

• İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuarlarının kurulması,

• Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması,

• İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması,

• İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekolojik turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması,

• Engellilere yönelik turizm projeleri,

• Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

Bir projenin yukarıda örnek olarak belirtilmiş olması, o projenin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.