YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2011 Yılı Tarımsal Destekler

2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI
ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da)
1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120
2 Toprak Analizi 2,5
3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Meyve, Sebze 25
Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek
4 İyi tarım Meyve, Sebze 20
Örtüaltı 80
5 MAZOT DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,50
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 3,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6,00
6 GÜBRE DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 3,50
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve 4,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6,00
7 FINDIK 150
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1 Yem Bitkileri (TL/da) Yonca (sulu) 130
Yonca (kuru) 70
Korunga 90
Tek Yıllıklar 30
Silajlık Tek Yıllıklar 45
Silajlık Mısır (sulu) 55
Silajlık Mısır (kuru) 30
Yapay Çayır-Mera 75
2 Arıcılık Arıcılık (TL/kovan) 7
Bombus Arısı (TL/koloni) 60
3 Su Ürünleri Alabalık (TL/Kg) 0,65
Çipura-Levrek (TL/Kg) 0,85
Yeni Türler (TL/Kg) 1,00
Midye (TL/Kg) 0,20
Yavru (TL/adet) 0,06
4 Süt Primi (TL/Lt) Sığır-Manda Sütü TKB
Koyun-Keçi Sütü TKB
5 Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Sığır 225
Manda 300
Sığır (Soykütüğü İlave) 50
Hastalıklardan Ari 300
Koyun-Keçi 15
6 Tiftik Üretim Desteği (kg) Oğlak Tiftiği 15
Ana Mal (İnce, İyi) 14
Tali 10
7 İpek Böceği Desteği Tohum (TL/Kutu) 30
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg) 20
8 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Büyükbaş (TL/baş) 400
Küçükbaş (TL/baş) 70
Arı (TL/kovan) 20
Elit Sürü (TL/baş) Anaç 30
Yavru 40
Taban Sürü (TL/baş) Anaç 30
Yavru 20
9 Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) 500
10 Besi Desteği(Büyükbaş) (TL/baş) 300
11 Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) 40
12 Buzağı Desteği Brusella S-19 Aşısı 25
Suni Tohumlama 75
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi 150
13 Kuzu ve Oğlak Desteği Brucellosis Rew-1 aşısı 4
14 Aşı Desteği(Baş) Büyükbaş Brucellosis 1,5
Küçükbaş Brucellosis 0,5
Büyükbaş Şap 0,75
Küçükbaş Şap 0,5
15 Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) TKB
ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da)
1 I Kategori 30
II Kategori 60
III Kategori 135
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da)
1 Buğday, yonca 6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4,5
Çeltik, yer fıstığı 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek 7
Susam, kanola, aspir 4
Patates 20
Korunga, fiğ 3
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(krş/kg)
2 Buğday 10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 50
Çeltik 25
Soya 35
Yer fıstığı 80
Kanola 120
Susam 60
Yonca 150
Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da)
3 Bahçe Tesisi Standart Sertifikalı
Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile 150 300
Bağ ve Diğer Fidanlar İle 100 200
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme 0 250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile 50 100
Virüsten Ari Fidanlara İlave 50 100
Sertifikalı Çilek Fidesi 0 200
4 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme) 300
5 Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme) 500
6 Ar-Ge Destekleri Proje
7 Kırsal Kalkınma Destekleri Proje
8 Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da) Sera 200
Tarla 20
9 Tarım Sigortası

Destekleri

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği Poliçenin

%50’si

Süt Sığırı Sigortası Desteği
Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği
Sera Sigortası Desteği
Kümes Hayvanları Sigortası
Hasar Fazlası Desteği
Su Ürünleri Desteği
Diğer Tarım Sigortası Desteği
Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası 2/3 Prim Dest.

 

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 23
2 Soya Fasulyesi Sertifikalı 50
Sertifikasız 40
3 Kanola 40
4 Dane Mısır 4
5 Aspir 40
6 Zeytinyağı 50
7 Buğday 5
8 Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 4
9 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10
10 Kütlü Pamuk Dünya piyasalarındaki gelişmelere göre Bakanlıkça belirlenecektir.
11 Çay 12
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.