YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2011 TURİZM AMAÇLI VERİLEN HİBE BAȘVURULARI (HATAY, KAHRAMANMARAȘ,OSMANİYE)

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE

SON BAŞVURU TARİHİ : 30 Aralık 2011 Saat 17.00’dir.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ “KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI” MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 100.000 TL azami 500.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ “KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
ALTYAPI” MALİ DESTEK PROGRAMI ÖZETİ


Programın Amacı

TR63
Bölgesinde tarihi ve kültürel doku­nun korunup turizme kazandırılması,
alterna­tif turizm potansiyelinin harekete geçiriler­ek turizmin
çeşitlendirilmesi, bölge illerinin markalaştırılması, bölgeye gelen
turist sayısının ve konaklama sürelerinin artırılarak bölgenin kültür ve
turizm açısından cazibe merkezi haline dönüştürülmesine katkı
sağlamaktır.


Programın
Öncelikleri


Öncelik 1:

Bölgede ortak
kullanım alanlarında tarihi, kültürel ve turistik değerlerin
re­store edilerek ve/veya çevre düzenle­meleri yapılarak
turizme kazandırılması


Öncelik 2:

Gastronomi,
inanç, kongre, kültür ve sağlık turizmi öncelikli olmak üzere bölgenin
turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi


Programın
Toplam Bütçesi

7.000.000 TL


Proje Başına
Destek Tutarı

Asgari: 100.000
TL Azami: 500.000 TL


Destek Oranı

Asgari: %25
Azami:%75


Proje Uygulama
Yeri

TR63 Bölgesi
illeri olan Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’dir.


Proje Uygulama
Süresi

Azami: 18 ay


Uygun Başvuru
Sahipleri


1. Kamu Kurum ve Kuruluşları


2. Belediyeler


3. İl Özel İdareleri


4. Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri

5. Mahalli
İdare Birlikleri

(5355 kapsamında olanlar)

6. Kamu
Kurumu Niteliğindeki Meslek

Kuruluşları


İlan Tarihi

31 Ekim 2011


Son Başvuru
Tarihi ve Saati30 Aralık 2011
Saat 17.00


Sonuçların
Açıklanması İçin Öngörülen Tarih

15 Mart 2012

BU HİBE PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

Öncelik 1:

Bölgede ortak kullanım alanlarında tarihi, kültürel ve turistik değerlerin restore edilerek ve/veya çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılması

Öncelik 2

Gastronomi, inanç, kongre, kültür ve sağlık turizmi öncelikli olmak üzere bölgenin turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi.

 

BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Kamu Kurum ve Kuruluşları Belediyeler İl Özel İdareleri Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri

Mahalli İdare Birlikleri (5355 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulmuş olan: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri, diğer) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Oda, Borsa)

HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Öncelik 1:

Bölgede ortak kullanım alanlarında tarihi, kültürel ve turistik değerlerin restore edilerek ve/veya çevre düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılması

Tarihi yapıların sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmasına yönelik restorasyonu ve yenilenmesi ile turizme açılması,

Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, konak vb. taşınmaz kültür varlıklarının rehabilite

edilerek ışıklandırılması ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak kültürel tesis, müze, özgün el sanatları sergi ve satışı, alışveriş mekânları olarak düzenlemelerinin yapılması ile ekonomiye kazandırılması ve/veya sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması

Tarihi, kültürel ve turizm değeri olan ören yeri, tarihi yapı ve kalıntılar gibi alanlarda ulaşımı ve ziyareti kolaylaştıracak altyapı eksikliklerinin giderilmesi (işaret-tanıtım levhalarının ve aydınlatma elemanlarının düzenlenmesi, kiosk-desk, akıllı kart uygulaması gibi teknoloji kullanımı vb.)

Tarihi alanlarda veya turistik amaçlara yönelik olarak kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanları oluşturulması

Öncelik 2:

Gastronomi, inanç, kongre, kültür ve sağlık turizmi öncelikli olmak üzere bölgenin turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi

Tarihi ve doğal doku ile uyumlu ve yöresel yemek, ürün, el sanatları vb. sunulan turistik mekânların oluşturulması ve oluşturulan mekânlarda görev alacak personelin hizmet konusuna uygun olarak yetiştirilmesi Sağlık turizmine yönelik olarak bölgede bulunan doğal kaynak sularının (jeotermal, içme, ılıca, kaplıca) turizme kazandırılması yönelik altyapı çalışmaları

Turizme yönelik verilen kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar (Turizm Danışma Ofislerinin hizmet kalitesinin artırılması gibi)

Mağara, kanyon gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj çalışmaları ^ Tematik müzelerin oluşturulması (sabun müzesi, oyuncak müzesi, yemek müzesi vb.)

Yukarıdaki konular örnek olarak verilmiş olup, başvurular bu konularla sınırlı değildir. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın genel amaç ve öncelikleriyle uyumlu olmak kaydıyla farklı konularda da başvuru yapılabilir.

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları

kesinlikle içermemelidir:

Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi

haricinde tütün üretimi, %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferans vb. katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

Hibe ve kredi verme amaçlı projeler (başkalarına maddi veya ayni destek amaçlı)

Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları

Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderleri

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.