YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 ELAZIĞ,BİNGÖL,MALATYA,TUNCELİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2012, saat 12:30 (Program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program daha önce de sonlandırılabilir.)
ADI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
AMACI • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite hazırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
• Bölge için önemli fırsatlardan yararlanmaya ve muhtemel tehditleri önlemeye yönelik acil ve/veya stratejik nitelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Büyük hacimli yatırım kararlarına etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
BÜTÇESİ 540.000 TL
DESTEK TUTARI Asgari 25.000 TL Azami 85.000 TL
DESTEK ORANI Asgari % 20 Azami 100%
PROJE SÜRESİ Azami 3 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİBİ • Kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Sivil toplum kuruluşları
• Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
• Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri
• Endüstri bölgeleri
• İş geliştirme merkezleri
• Birlikler ve kooperatifler
• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.