YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ANTALYA,BURDUR,ISPARTA 2011 TARIMA DAYALI SANAYİ HİBE DESTEKLERİ

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

2011 Yılı  Hibe Teklif Çağrısı

 

Programın Adı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın Amacı TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanması ve TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi sektöründe üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılması yoluyla Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerinin geliştirilmesidir.
Öncelikler Öncelik 1: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçleriin artırılmasıÖncelik 2: Tarımsal atıklar ve orman atıklarının yenilenebilir enerji (biyogaz, biyoyakıt) üretiminde kullanılması yoluyla ekonomiye kazandırılması
Programın Toplam Bütçesi 6.250.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 30.000 TL Azami 300.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Kar AmacıGüden

Kuruluşlar

Asgari %25 Azami %50
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Asgari %25 Azami %80
Süre Azami 8 Ay
UygunBaşvuru Sahipleri Kar Amacı Güden Kuruluşlar ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Son Başvuru Tarihi Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin 27.01.2012, Saat: 17:00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin26.01.2012, Saat: 17:00
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.