YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI

  Yatırım Teşvik Yatırım Yeri Tahsisi
  Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir mi? Teşvik belgesine bağlanmış büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. Hangi yatırımlar yatırım yeri tahsisi desteğinin kapsamı dışındadır? Kurumlar Vergisi Kanunu gereğifinans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortak....
DEVAMI →
  Teşvik Belgesi İle Faiz Desteği Uygulamaları
  Faiz desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir? Faiz desteğinden yararlanmak için; a. Yatırımın III. ve IV. bölgelerde gerçekleştirilen, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlardan olması veya Ar-Ge ve çevre yatırımlarından olması, b. Kredilerin bankalardan temin edilmiş olması ve c. Vadelerinin en az bir yıl olması gerekmektedir. Ar-Ge ve çevre yatırımlarında bölge ayrımı var mıdır? Araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üre....
DEVAMI →
  Teşvik Belgesi İle Gümrük Vergisi Ve KDV Muafiyeti
  Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanma koşulları nelerdir? Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere,asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnasından yararlanabilecektir. Gümrük vergisi muafiyeti kapsamında hangi mallar ithal edilebilir? Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobi....
DEVAMI →
  Finansal Kiralama İşlerinde Teşvik Uygulaması
    Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlar için asgari tutar sınırlaması var mı? Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü b....
DEVAMI →
  2011 Yılı Bölgesel Büyük Proje Yatırımları
  Bölgesel sınıflandırmanın amacı ve sınırları nelerdir? 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. 2009/15199....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetlerimiz
  Ulusal Müşavirlik olarak, mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca, ilgili kalkınma planları ve yıllık programlarl....
DEVAMI →
  İtalat İzinleri İşlemleri
  A-İTALAT KONTROL BELGELERİ Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır. İtalat izni için aşağıdaki kurumlardan izin alınmak zorundadır; -Çalışma Bakanlığı İSGÜM Kontrol Belgesi:İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları  tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sa�....
DEVAMI →
  Yatırım Fikirleri
  Geniş bir coğrafya ile zengin kaynaklar üzerinde yaşayan Türkiye müteşebbisleri faaliyetlerini planlarken rasyonel kararlar almaktadırlar.Her yatırım önce bir düş olarak müteşebbisin ruhunda şekillenmekte sonra bir plan ve program olarak uygulama ile amacına ulaşmaktadır.Bilindiği üzere Ulusal Müşavirlik bölgesel ve sektörel yatırımlar konusunda yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir.Ulusal Müşavirlik yatırım Önceliklerinin analizleri konusunda yatır....
DEVAMI →
  İhracat Teşvikleri
  Genel Bilgi 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 3) Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ 4) İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ 5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 6) Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 7) Türk Ürünlerinin Yurtdışında Mark....
DEVAMI →
9 Sayfa 9 «...56789
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.