YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teșvik Belgesi Olan Firmanın Maliye muafiyet Yazısından Önce Makine Teçhizat Alımı

İlgide kayıtlı dilekçenizde,  Hazine Müsteşarlığı tarafından şirketiniz adına düzenlenen 26/11/2009 tarihli ve 94770 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine ekli liste kapsamındaki  bir makineyi 31/12/2009 tarihinde satın aldığınız, ancak bu işleme ilişkin istisna yazısının 6/1/2010 tarihli olduğu belirtilerek,  bu durumun makinanın alımında KDV Kanununun 13/d maddesine göre uygulanan istisnadan faydalanmayı etkileyip etkilemeyeceği sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edilmiş, istisna uygulamasının usul ve esasları da 69, 87 ve 97 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri ile 26/9/2003 tarih ve KDVK-2/2003-2 sayılı KDV Sirkülerinde açıklanmıştır.

87 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edecekleri belirtilmiştir. Tebliğdeki bu açıklama, özellikle indirim hakkına sahip bulunmayan katma değer vergisi mükelleflerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasında herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmalarını önlemeye yöneliktir.

Bu itibarla, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca “yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri”ne ilişkin KDV istisnasında, istisnanın başlangıç tarihi yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih olup, bu tarihten sonra belge kapsamında yaptığınız makina ve teçhizat alımları KDV den istisna olacaktır. Dolayısıyla, vergi dairesinden aldığınız istisna yazısı tarihinin, teşvik belgesi kapsamında aldığınız makineye ait  fatura  tarihinden sonra  olması istisna uygulanmasına engel değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
—————————————————————————————————
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Özelgeyi Veren:İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     04/08/2010
Sayı     B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2963
Konu:Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasında, istisnanın başlangıç tarihi YTB nin alındığı tarih olup,vergi dairesinden alınan istisna yazısı tarihi YTB nin alındığı tarihten sonra olsa bile,belge kapsamında yapılan makina ve teçhizat alımlarının KDV den istisna olduğu hk.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.