YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM SINIFLANDIRMA ÇALIȘMALARI SÜRECİ

SINIFLANDIRMA NEDİR?

Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler,

kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komi syonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder.

 SINIFLANDIRMA NASIL YAPILIR?

Tesisin   fiziksel   nitelikleri   ile   işletme   ve   hizmet   kalitesinin sürekliliğinin

değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır.

Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder.

 Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflan dırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve nice liklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir.

Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az al tı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.